Hoppa till innehåll

Norconsult ska göra för­studie för Malmö stads nya supercykelstråk

Cykelstråkets dragning är en het fråga i Malmö då ytan är trång och många trafikslag slåss om den. Dessutom finns det kulturvärden som man måste ta hänsyn till och Malmö kanal som begränsar ytan. En utbyggnad av supercykelstråket ska inte påverka kanalen negativt men är en svår fråga som behöver utredas i detalj innan uppdraget kan gå till detaljprojektering.

– När man arbetar i ett så här komplext projekt är det värdefullt att ha en aktiv beställare att samarbeta med. Och det har vi verkligen i det här uppdraget, berättar Marcelo Walter.