Hoppa till innehåll

Ny rapport från EFCA: Future Trends Report 2023

Hur ska teknikkonsultföretag möta utmaningarna med ständig brist på kvalificerad arbetskraft och snabbt ökad användning av AI-lösningar? Hur ska branschen anpassa sina affärsmodeller för att fortsätta vara en efterfrågad samarbetspartner? Det här diskuterar den europeiska samarbets­organisationen EFCA (European Engineering Consultancies) i sin senaste rapport the Future Trends Report 2023 – “How do I get future-ready? A playbook for consulting engineers in times of uncertainty”

I en snabbt föränderlig värld kännetecknad av ihållande kriser och en strävan efter ständig innovation står teknikkonsultföretag i Europa inför flera utmaningar: Hur kan branschen säkra sin framtida relevans i en miljö där kvalificerad arbetskraft minskar och inflytandet av AI-lösningar snabbt ökar? Hur kan affärsmodeller omformas för att säkerställa att företagen förblir eftertraktade samarbetspartners inom den dynamiska byggbranschen?

Idag lanserar EFCA sin Future Trends Report 2023, ”How do I get future-ready? A playbook for consulting engineers in times of uncertainty”. Syftet med rapporten är att ge kunskap och insikter för att bidra till att teknikkonsultföretag blir bättre rustade att möta de utmaningar som idag präglar i vårt samhälle.