Hoppa till innehåll

RAPPORT: En innovationssektor i tillväxt trots försämrat omvärldsläge

Den svenska innovationssektorn omsatte 126 miljarder kronor 2022, en ökning på fem procent jämfört med föregående år. Det visar Branschrapporten, Innovationsföretagens sammanställning av utvecklingen i arkitekt-, teknikkonsult-, industrikonsult- och techkonsultbranscherna.

– Innovationssektorn spelar en avgörande roll som tillväxtmotor för svensk ekonomi. Det är tydligt att sektorn har god anpassningsförmåga och att den, trots det osäkra omvärldsläget, fortsätter att expandera och bidra till svensk ekonomi och en hållbar samhällsutveckling, säger Richard Österberg, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

Industri- och techkonsultföretagen expanderade kraftigt under 2022 och hade en omsättningstillväxt på elva procent. Även TIC-delsektorn (Test, Inspektion och Certifiering) hade en stark tillväxt, med en ökad omsättning på 40 procent.

Arkitekt- och teknikkonsultföretagen drabbades bland annat av att fastighetsinvesteringarna avtog under slutet av 2022. Arkitektföretagen såg en omsättningsuppgång på fem procent jämfört med föregående år och teknikkonsultföretagens omsättning minskade med en procent.

– 2022 kan ses som något av ett mellanår, efter pandemin och före den lågkonjunktur som vi nu under 2023 befinner oss i. Det finns anledning att tro att siffrorna i nästa rapport kommer att se betydligt sämre ut, säger Richard Österberg.

Totalt innefattar innovationssektorn knappt 13 000 företag med 83 000 anställda. Flera delsektorer domineras av ett fåtal större bolag, med verksamhet inom landet så väl som globalt.

De svenskägda koncerner som bedriver verksamhet internationellt växte med 23 procent sett till omsättning och med 25 procent fler anställda utanför Sveriges gränser. Expansionen kan delvis kopplas till återhämtningen efter pandemin och att expansioner utomlands som satts på paus under föregående år återupptogs 2022.

Nyckeltal, den svenska innovationssektorn:

  • Antal företag: 12 797
  • Antal anställda: 83 100
  • Omsättning: 125,9 MDSEK
  • Svenska innovationsföretags omsättning i dotterbolag utomlands: 37,1 MDSEK
  • Genomsnittlig vinstmarginal: 7,2 procent