Hoppa till innehåll

Regeringens ”Ingenjörssatsning” får nu kritik av bland annat KTH för att vara för liten för att ge några effekter alls. Efter många år av minskande ersättningar till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar var det många som välkomnade regeringens besked i statsbudgeten om att ersättningen per student skulle öka. Dock visar nu en granskning från Svenskt Näringsliv att även lärosäten som fått del kvalitetssatsningen kommer att behöva spara en hel del nästa år.  Om anslagen däremot skulle höjas till 1994 års nivå skulle de kunna göra tydliga satsningar på mer lärarledd tid. Men då handlar det om över 4 miljarder kronor snarare än de 100 miljoner kr som nu avsatts för 2024. 

Svenskt Näringslivs granskning visar också att regeringen, samtidigt med Ingenjörssatsningen, gör parallella besparingar på utbildning, som för vissa lärosäten helt tar bort effekten av kvalitetssatsningen och gör styrningen motstridig. Särskilt mot bakgrund av att lokalkostnaderna ökat kraftigt – vilket gör att en del lärosäten överväger att trots anslagshöjningen lämna lokaler. 

Räkneexempel för KTH: Minus 67 miljoner kronor år 2024

Budgetförändring utbildningRäkneexempel: Effekt för KTH
Allmän uppräkning3,5 procent46 430 000
Anslagsökning NT1,6 procent11 648 000
Fler platser~ 1,8 procent7 804 000
Generell årlig besparing-0,5 procent-6 863 000
Lokalkostnadsökning 2024-50 000 000
Personalkostnadsökning 2024 (budget)Varierar-76000000
Summa-66 981 000

Anslagsökningen för KTH genom kvalitetssatsningen på ingenjörsutbildningen är 11,6 miljoner kronor, medan lokalkostnaderna antas öka med hela 50 miljoner kronor. Sammantaget går lärosätet med back med 70 miljoner kronor 2024. 

– Ingenjörssatsningen är välkommen men otillräcklig. Det är för lite pengar för att ge den ökade undervisningstid, labbtimmar och ökade genomströmning som regeringen vill ha. Det behövs större ersättningar till lärosätena för att höja kvaliteten på ingenjörsutbildningarna så mycket att det märks i företagens rekrytering, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen. 

Innovationsföretagen har, förutom större tillskott per student till ingenjörsutbildningarna också föreslagit att regeringen ger UKÄ, Universitetskanslerämbetet, i uppdrag att granska genomströmningen vid ingenjörsutbildningarna och ge förslag på förbättringar. 

Om det förslaget kan du läsa mer i Innovationsföretagens, TechSveriges och Almegas gemensamma FoI-inspel: Dubbla FoI-inspel från Innovationsföretagen – Innovations­företagen (innovationsforetagen.se)