Hoppa till innehåll

Välkommen Carl Fläring – ny förbundsjurist hos Innovations­företagen

I slutet av februari började Innovationsföretagens nya förbundsjurist Carl Fläring. Han kommer bland annat att erbjuda medlemsföretagen stöttning med olika affärs- och standardavtal och blir en viktig kraft för att stärka förbundets medlemserbjudande för konsultaffären.

Innovationsföretagen är specialister på konsultbranschen och har medlemsföretag som jobbar inom bland annat samhällsbyggnad, industri, IT och Tech. Med en förbundsjurist kan förbundet erbjuda anpassade tjänster till medlemsföretagen som stöttar själva konsultaffären. Carl kommer bland annat att fokusera på de viktiga juridiska ramvillkor som arkitekt- och ingenjörsföretag arbetar med, samt de affärskontrakt som förhandlas inom Byggandets Kontraktskommitté, BKK.  Han kommer också att ansvara för de branschanpassade företagsförsäkringar med fokus på konsultansvar som Innovationsföretagen erbjuder.

Vi har ställt tre frågor till Carl:

Vad lockade dig att söka dig till Innovationsföretagen?
Innovationsföretagen är en spännande arbetsplats där jag som jurist kan vara med och skapa värden för medlemsföretagen såväl nationellt som internationellt. Det kan jag göra genom bl.a. genom att påverka så att kommande standardavtal beaktar våra medlemmars intressen och konkurrenskraft.

Hur kan din bakgrund och erfarenheter kan bidra till Innovationsföretagens fortsatta utveckling?
Jag har sedan min juristexamen arbetat på domstol, som advokat med inriktning entreprenad- och konsulträtt samt offentlig upphandling och nu senast som bolagsjurist (inom samhällsbyggnad). Denna kunskapsbakgrund och erfarenhet hoppas jag ska gagna våra medlemsföretags intressen och behov.

I din roll som förbundsjurist, vilka är de första frågorna du ser fram emot att ta dig an?
Att snabbt komma in i arbetet inom Byggandets kontraktskommitté gällande branschens nya standardavtal, att börja hålla utbildningar, att sätta mig in våra medlemsföretags intressefrågor inom offentlig upphandling. Slutligen är artificiell intelligens en teknisk revolution som vi har att förhålla oss till. Jag ser fram emot att följa denna utveckling kunskapsmässigt och utifrån våra medlemsföretags perspektiv och intressen.