Hoppa till innehåll

Innovations­företagens Techråd – fokus på AI och immateriella rättigheter

Innovationsföretagens Techråd inleder sitt första möte med fokus på AI-utvecklingens juridiska och immateriella aspekter. Rådets syfte är att adressera branschspecifika behov och främja nätverkande inom innovationssektorn.

Den 26:e januari har Innovationsföretagens Techråd sitt första möte. Fokus ligger på AI och på agendan står bland annat immaterialrätt i teknikutvecklingens spår och den nya AI-aktens betydelse för innovationssektorn. Medlemsföretagens intresse att delta i rådet ha varit stort men det finns fortfarande plats för de som vill uppdatera sig om den senaste utvecklingen och vara med och forma Innovationsföretagens service och påverkansarbete på området.

– Nu drar vi igång Innovationsföretagens Techråd med fokus på AI. Intresset från våra medlemsföretag har varit stort och jag har intervjuat ett tiotal företrädare, företrädesvis CDO:s, CTO:s, Innovationsledare, IT-arkitekter och liknande befattningar, berättar Joakim Bourelius, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.

Techrådet är ett medlemsforum som ska fånga upp företagens behov på en nivå som är gemensam för hela innovationssektorn och inte främst delbranschspecifika frågor. Arbete i rådet kommer att utgå ifrån medlemsföretagens verklighet och behov och inledningsvis kretsa kring frågor som:

  • juridiken (den nya AI-akten och dess implementering)
  • konsultaffären (affärsmodeller och branschglidning),
  • immaterialrätt (vem har rätt till data och det generativt skapade?) och
  • kompetensförsörjning (medarbetare behöver ha relevant kompetens).

Innovationsföretagens initiala AI-position är en bra utgångspunkt för Techrådets arbete och det första mötet ägnas åt att, med hjälp av gästande experter, få en gemensam och fördjupad bild av den aktuella spelplanen efter AI-akten och vad som gäller för genomförandet av denna, de arbets- samt immaterialrättsliga följderna av AI-utvecklingen.

– Syftet med Techrådet är att Innovationsföretagens arbete och den service som vi erbjuder på bästa sätt svarar upp mot medlemsföretagens behov. Men Techrådet är också ett tillfälle för nätverkande och omvärldsbevakning för varje enskilt företag som medverkar. Vår förhoppning är att de timmar som avsätts till Techrådet ska vara väl investerad tid med god avkastning för såväl innovationssektorn som helhet som de enskilda företagen, säger Joakim Bourelius.

Techrådet kommer att träffas digitalt 2-3 gånger per termin, men det kan bli både fler och färre träffar, allt beroende av medlemsföretagens prioriteringar. Vid uppstartsmötet den 26 januari sätts mötesplan och agenda fram till sommaren. Är du intresserad av att delta i Techrådets arbete? Hör av dig till Joakim Bourelius.