Hoppa till innehåll

Därför är stärkt kompetensförsörjning viktigt för Sverige

Sverige är ett av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga länder. Men det är inte en position som kan tas för given. Klimatomställning och digitalisering driver på strukturomvandlingen i alla sektorer och ställer nya krav på kompetens. Nu krävs reformer för att stärka svenska företags kompetensförsörjning så att de kan konkurrera på världsmarknaden med världsledande lösningar. Kompetensbristen är företagens största och mest akuta utmaning och i sex av tio branscher hindrar den klimatomställningen redan idag. För fyra av tio innovationsföretag leder kompetensbristen till förlorade affärer, minskad försäljning eller stoppad expansion. 

Kompetens är den nya oljan och den viktigaste råvaran för fortsatt svensk konkurrenskraft. Där kompetens finns, där sker också investeringarna. Där utvecklas morgondagens exportsuccéer. Det är tjänsteproduktionen som fyller Sveriges exportcontainrar med värde och står för nästan 60 procent av förädlingsvärdet i svensk export. Det innebär att för varje vakans som inte kan tillsättas förlorar Sverige konkurrenskraft, intäkter och fart i till exempel klimatomställningen. 

Innovationssektorn har ett stort och återkommande behov av högkvalificerade och erfarna ingenjörer och arkitekter. Trots ekonomisk nedgång har 69 procent av de tekniska konsultföretagen och 35 procent av arkitektföretagen brist på arbetskraft. Kommande halvår planerar företagen i innovationssektorn att växa med 3 500 medarbetare. Men det är en utmaning; sju av tio innovationsföretag har svårt eller mycket
svårt att rekrytera och sju av tio anser också att bristen på arbetskraft begränsar deras verksamhet. 

För att stärka kompetensförsörjningen krävs åtgärder i hela utbildningskedjan. En STEM-satsning i grundskolan ger större valmöjligheter i livet, ökad arbetsmarknadsrelevans och bättre utbildningskvalitet inom högre utbildning. Fler examinerade, ett ökat utbud av korta, relevanta och flexibla kurser för yrkesverksamma stärker det livslånga lärandet . Kortare tillståndstider för högkvalificerad arbetskraftsinvandring förenklar rekryteringen av nyckelkompetenser från hela världen. 

Innovationsföretagens förslag i korthet:

  1. Ta fram en STEM-strategi för grundskolan för att bredda rekryteringsbasen till tekniska utbildningar. 
  2. Höj utbildningskvaliteten och öka genomströmningen på ingenjörsutbildningarna.
  3. Inför ett nytt resurstilldelningssystem för högskolan till 2026 för ett utbildningsutbud närmare arbetsmarknadens behov. 
  4. Skapa en oberoende analysfunktion som möjliggör bättre matchning mellan utbildningsutbud och kompetensbehov. 
  5. Kapa handläggningstiderna för arbetstillstånd för högkvalificerade medarbetare. 
  6. Inför en Talangexpress för högkvalificerad arbetskraft med hög beviljandegrad och till seriösa företag med en fläckfri historik. 
  7. Ta fram en nationell strategi för talangattraktion och sätt mål för hur många som ska rekryteras till Sverige per år. 
  8. Ge högskolorna särskilt betalt för kurser för yrkesverksamma. 
  9. Skala upp omställningsstudiestödet med fler platser snabbare. 
  10. Inför ett kompetensavdrag till stöd för kunskapsintensiva företag.