Hoppa till innehåll

Boverkets Rapport 2014:22 – Expertfunktion för byggskador

Remiss från Socialdepartementet.

Boverket har fått i uppdrag att utreda om en särskild expertfunktion för byggskador bör inrättas. Genom att studera liknande tidigare förslag samt i dialog med byggbranschen och utpekade samrådsmyndigheter har Boverket kommit fram till att en sådan funktion är berättigad.

Rapporten Expertfunktion för byggskador har tagits fram av Boverket efter ett uppdrag från regeringen. Uppdraget redovisades den 30 juni 2014. Boverket föreslår att en nationell expertfunktion för byggskador inrättas inom Boverkets ordinarie verksamhet. Målet med en sådan funktion är att förebygga skador och att höja kvaliteten på byggnader i Sverige. Rapporten har gått ut på remiss. Remisstiden löper ut den 25 februari 2015.

Läs remissvaret här

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
25 februari 2015

Läs remissen här