Hoppa till innehåll

En skyldighet att beakta vissa samhälls­intressen vid offentlig upphandling

Innovationsföretagen har svarat på remiss av Ds 2021:31 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling.

Innovationsföretagen tillstyrker förslaget vad gäller att upphandlande myndighet ska beakta klimatet vid offentlig upphandling. Dock med reservation för hur implementeringen säkerställs. Förslaget i sig genererar inga resultat utan den avgörande framgångsfaktorn är hur det implementeras. Grundläggande förutsättningar för en framgångsrik implementering är enligt vår bedömning att

– resurser tillsätts i upphandlande organisationer för att möjliggöra en ändamålsenlig hantering av strategiskt arbete gällande bl.a. klimat- och miljöhänsyn, upphandlingsprocessen, kravställning och uppföljning,

– fokus ligger på upphandlingsföremålet och vilka värden det kan skapa och bidra med och

– att kunskap och rutiner utvecklas som säkerställer ändamålsenlig kravställning kopplad till avtalsuppföljning,

I övrigt stödjer vi de synpunkter som framförs av Almega och Svenskt Näringsliv.

Remissvar fi2021-03461

 

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
31 januari 2022

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer