Hoppa till innehåll

Samråd om ny översiktsplan för Stockholm

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 7 november 2016 att genomföra samråd om en ny översiktsplan för Stockholm. STD-företagen har lämnat remissvar.

"Svenska Teknik&Designföretagen har inte direkt åsikt om hur Stockholms stad utvecklas i enskilda stadsdelar eller avseende de olika förvaltningarna. Dock har flera av våra medlemsföretag varit, är och kommer att vara, engagerade i både stora och små stadsutvecklingsprojekt. Vi utgår från att utrymmet för en löpande dialog och kunskapsutbyte med både oss som organisation och med våra medlemsföretag kommer att vara stort och kontinuerligt.

Våra kommentarer och svar på remissen avser därför några mer övergripande frågeställningar."

Läs hela remissvaret här

Syftet med samrådet är att, i enlighet med 3 kapitlet plan- och bygglagen, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet genomförs den 10 november 2016 till den 10 januari 2017.

Status
Besvarad

Från
Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

Svar senast
10 januari 2017

Länk till remissen på Stockholms stads webbsida