Hoppa till innehåll

Upphandlingsutredningen (SOU 2011:73)

I november 2011 överlämnade Upphandlingsutredningen 2010 delbetänkandet ”På jakt efter den goda affären – analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen” (SOU 2011:73) till regeringen.

STD-företagen har lämnat remissyttrande över delbetänkandet till Socialdepartementet.

Läs remissyttrandet