Hoppa till innehåll

Goda exempel från offentlig upphandling av arkitekt- och teknikkonsulttjänster inom samhällsbyggnad

Innovations­företagen har sammanställt utdrag ur upphandlingsföreskrifter som uppskattats och lyfts fram som goda exempel av något av våra medlems­företag.

Materialet är avsett att bidra till diskussion och reflektion kring hur utmaningar vid offentlig upphandling av komplexa konsulttjänster kan hanteras. Exemplen avser endast den aspekt som lyfts och tar inte hänsyn till innehållet i upphandlingsdokumenten i övrigt.

Ett stort tack till Akademiska hus, Varbergs Bostad, Stockholms stad, MKB, Trafikverket och Region Västmanland som står bakom upphandlingarna samt våra medlems­företag som engagerar sig i frågor om offentlig marknad och bidragit med goda exempel.

Kontaktperson

Carl Fläring

Förbundsjurist

Stockholm

+46 8-762 60 15 +46 76 896 94 49 E-post

Läs mer