Hoppa till innehåll

Offentlig upphandling

En väl genomförd upphandling är en god grund för att ett projekt ska skapa värde för både beställare och leverantör. Det som är avgörande i en upphandling är att fokus i upphandlingen ligger på det slutliga resultatet av det som ska köpas. För att konsult­företaget ska kunna leverera ett bra resultat krävs att upphandlingen sker med rimliga villkor och med fokus på kvalitet i slutprodukten.

Innovationsföretagen prioriterade frågor inom offentlig upphandling

  • Effektivisera den offentliga upphandlingen och skapa långsiktiga värden.
  • Låt upphandling driva innovation.
  • All offentlig upphandling behöver vara innovationsvänlig och styra mot klimat- och hållbarhetsmålen.
  • Styr från linjärt till cirkulärt i incitament, regelverk och upphandling.
  • Undvika kostsamma och ineffektiva mellanled i offentliga upphandlingar.
  • Snabba på tillämpningen av ny kunskap genom innovationsvänlig upphandling, testbäddar och regulatoriska sandlådor.

AKTUELLT