Hoppa till innehåll

Offentlig upphandling

En väl genomförd upphandling är en god grund för att ett projekt ska skapa värde för både beställare och leverantör. Det som är avgörande i en upphandling är att fokus i upphandlingen ligger på det slutliga resultatet av det som ska köpas. För att konsult­företaget ska kunna leverera ett bra resultat krävs att upphandlingen sker med rimliga villkor och med fokus på kvalitet i slutprodukten.

Vi verkar för

  • Att företagen ska kunna skydda sina affärsidéer och immateriella rättigheter i en upphandling
  • Bättre möjligheter till avkastning på kunskaps- och FoU-investeringar
  • Ökat fokus på slutresultat, funktion och långsiktigt värdeskapande
  • Att undvika tvingande sociala krav, sysselsättningskrav eller andra oflexibla krav som hämmar konkurrensen och kvaliteten i upphandlingen
  • Ökad kunskap hos upphandlare kring kunskapsintensiva tjänster
  • Att upphandlingsunderlag bör i högre grad tas fram genom extern remiss, RFI och tidig dialog
  • Ökat antal upphandlingar i tidiga skeden samtidigt som detta inte får vara konkurrenshämmande i genomförandeskeden
  • Att användning av mellanhänder undviks då de försämrar möjligheten till ökad kvalitet i upphandlingen och riskerar att bidra till kringgående av LOU
  • Att nya upphandlingsformer ger rätt förutsättningar för leverans av kunskapsintensiva konsulttjänster

AKTUELLT