Värden måste också vårdas

Många av våra företag bidrar med viktigt arbete för att skapa nytt: infrastruktur, städer, hus, modernare näringsliv. Men varje gång som dessa investeringar inte tas omhand blir man ledsen.

Just nu byggs det som aldrig förr. Bostadsbyggande i snart sagt varje kommun, ny tunnelbana i Stockholm, Västlänken i Göteborg, spårvagn i Lund, flytt av hela Kiruna, Slussen – listan kan göras mycket längre.

Gott och väl så. Detta behövs och i många fall är det eftersatta behov sedan länge.

Men låt oss inte tumma på underhållet av befintliga investeringar. Sveriges järnvägsnät dras med en hel del brister i underhållet, som vi faktiskt inte har råd att försumma. Samma sak gäller många va-system i många kommuner, livsviktiga system som vi faktiskt inte kan vara utan. Miljonprogrammen byggdes genom en enorm kraftsamling, men har tyvärr inte underhållits som det borde. Även denna lista kan dessvärre göras längre.

Jag är personligen övertygad om att en höghastighetsbana från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö skulle vara en klok investering.

Men det får aldrig ske på bekostnad av att vi inte tar långsiktigt ansvar för det vi redan har byggt.

Därför är det utmärkt att Trafikverket har detta högt på sin lista, men frågan är större än så. Kommunerna måste säkerställa vattenkvalitet och vattentillgång. Elförsörjningen måste vara stabil och hanteras rationellt. Och så vidare.

När vi nu lägger ett enormt fokus både i debatt och politik på nybyggnation, är risken stor att vi glömmer det långsiktiga underhållet och förvaltningen.

Det borde få större utrymme i debatten.

*

I helgen har vi bjudit några goda vänner med kopplingar till barnens skola på korvgrillning. Vi tänkte fira att vardagen och att skolan åter är igång. Skolan är kanske vår viktigaste institution och lärarna har kanske ett av världens viktigaste jobb. Det är värt både en och två grillade korvar.

Trevlig helg!