Vänder det?

De senaste veckorna har jag från flera håll hört att företag i branschen börjar planera för en avmattning av marknaden. Men vad betyder det i så fall?

Ingen har missat att marknaden för ingenjörs- och arkitekttjänster är och länge har legat på rekordnivåer. På många håll finns det mer att göra än branschen hinner med. Företag tackar nej till uppdrag. Priserna stiger.

Och trycket är stort. Infrastrukturen byggs ut, bostadsbyggandet ligger på rekordnivåer, sjukhus, skolor och många andra gemensamma funktioner följer med när städer växer. Plus att industrin på många håll både växer och har behov av nytänkande och innovation.

Ni vet redan konsekvenserna för branschen: brist på personal är det mest akuta problemet. Men även risker för utbrändhet och stress. Utländska aktörer från svagare marknader söker sig hit. Och så vidare.

”Hur det än blir med höghastighetsbanan kommer behovet av ytterligare järnvägskapacitet i Sverige att kvarstå.”

Men nu har jag på flera håll hört företag som börjat förbereda sig på en vändning. Eller åtminstone att marknaden ”planar ut”, med en fortsatt hög efterfrågan.

Jag är själv osäker på vad jag ska tro.

Jag vågar nästan lova att trycket på infrastrukturbyggandet kommer att kvarstå under överskådlig tid. Hur det än blir med höghastighetsbanan kommer behovet av ytterligare järnvägskapacitet i Sverige att kvarstå. Det finns fler stora infrastrukturprojekt som är igång eller som ska påbörjas.

Bostadsbyggandet kanske är lite annorlunda, och delvis är det andra saker som påverkar den frågan. Det handlar om skatter, ekonomi, om migration och hur urbaniseringen utvecklas framöver.

Industrins omställning har dock bara börjat och det finns oändligt mycket kvar. Behovet av kompetens och kunnande för att göra förflyttningen från traditionella fabriker till tjänsteproducerande företag med varor som tillbehör, den kommer att kräva en hel del stöd från utsidan.

Det är helt enkelt inte alls givet att marknaden stannar upp tvärt.

Men låt oss för en stund anta att vi närmar oss ett läge där marknaden i alla fall inte fortsätter att explodera, utan lugnar sig lite.

”Jag är helt övertygad om att vårt kunnande har en marknad långt utanför Sveriges gränser.”

Jag tänker minst två tankar i ett sådant scenario.

För det första: de tjänster som våra medlemmar erbjuder, med stort kunnande och i tidiga skeden, är sannolikt viktiga även om vi i praktiken ska bygga mindre eller ta fram färre nya fysiska produkter. Att ha ett gott stöd även i en förändringsresa mot nya planer och nya arbetssätt är en möjlighet för oss att bidra med vårt kunnande, men på ett delvis annat sätt.

För det andra: svenskt ingenjörs- och arkitektkunnande står sig väl i världen, i synnerhet när klimatutmaningen ökar i betydelse för den byggda miljön runt om i världen. Kanske är en lite rimligare konjunktur det perfekta tillfället att börja söka sig ut i världen. Jag är helt övertygad om att vårt kunnande har en marknad långt utanför Sveriges gränser.

*
I helgen ska båten upp ur sjön. Vår utflyktsbåt är i teorin mycket lätt att ta på enkla utflykter, fina dagar efter jobbet. I praktiken: not so much. Som vanligt har september på inget sätt blivit en båtmånad, än mindre oktober såklart. Nya tag nästa år.

Trevlig helg!