Hoppa till innehåll

Med generativ AI kan arkitekter och konsulter skapa ännu större värden

Teknikutvecklingen med generativ AI i spetsen innebär att arkitekt- och teknikkonsultrollen förändras och att affärsmodeller och tjänster behöver utvecklas för att dra nytta av tekniken och skapa ett ännu större värde för sina kunder och för samhället. Vad innebär den här omställningen och hur kommer framtida värdeskapandet se ut i samhällsbyggnadssektorn? Det här är ett av de teman som kommer diskuteras på Innovationsföretagens Techråd som träffas denna vecka.

Generativ AI väntas ändra vårt sätt att leva, jobba, bygga och planera för framtiden. Innovationsprogrammet Smart Built Environment kommer att starta ett projekt som syftar till att utforska och exemplifiera de möjligheter och utmaningar som generativ AI medför för arkitekter och tekniska konsulter. Projektet väntas starta hösten 2024 och pågå under ett års tid, med målet att förstå hur AI kan generera nytt värde och omforma befintliga affärsmodeller inom sektorn.

– AI har en stor potentiell påverkan för teknikkonsult- och arkitektföretag. Det finns ett behov av att fundera på vägval som företagen står inför. Hur ska vi förhålla oss till AI och vilken plats har människan i förhållande till tekniken? Genom att integrera generativ AI i våra processer, öppnar vi upp för en rad nya möjligheter. Detta innebär inte bara ett nytt värdeskapande men också en nödvändig omställning av arkitekt- och teknikonsultföretagens affärsmodeller, säger Michael Strömgren, vice programledare för Smart Built Environment på IQ Samhällsbyggnad.

Genom att integrera generativ AI i våra processer, öppnar vi upp för en rad nya möjligheter. Detta innebär inte bara ett nytt värdeskapande men också en nödvändig omställning av arkitekt- och teknikonsultföretagens affärsmodeller.

Michael Strömgren, vice programledare Smart Built Environment
Fotograf: Lucas Hammarstrand Schuber

Syftet med projektet är att förstå och exemplifiera de förändringar som generativ AI medför för arkitekt- och teknikkonsultbranschen. Genom att samla in data från branschen, dra lärdomar från andra sektorer, och sedan sammanställa och analysera den här informationen, hoppas projektet kunna erbjuda konkreta riktlinjer och exempel för hur aktörer kan anpassa sina tjänster och affärsmodeller till de här nya förutsättningarna.

– Teknikutvecklingen gör inte arkitektens eller ingenjörens utbildning eller erfarenhet onödig, tvärtom är det yrkeskunnande som bärs av medarbetarna på våra medlemsföretag helt avgörande för att kvalitetssäkra AI-stödda lösningar. Jag ser framför mig att beställarna kommer att kräva någon slags kvalitetsstämpel; ”Human Certified”, på leveranserna framöver. Annars finns nog en risk för att mindre seriösa och kunniga företag tar genvägar och levererar lösningar som inte fungerar eller till och med skulle vara farliga om de genomfördes, säger Joakim Bourelius näringspolitisk chef på Innovationsföretagen och ansvarig för Techrådet.

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till att Sverige blir ett föregångsland som realiserar de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Är du intresserad av att delta i Techrådets arbete? Hör av dig till Joakim Bourelius.