Steg mot en starkare bransch­organisation

Svenska ingenjörs- och arkitektföretag är oundgängliga i svenskt näringsliv och samhällsbygge. De behöver synas mer, kunna påverka bättre.

Branchorganisationen för rådgivande ingenjörer och arkitekter har funnits länge: våra rötter stäcker sig över 100 år tillbaka i tiden. Under de åren har vi haft många viktiga roller.

Våra möjligheter att påverka är också stora, både i kraft av våra företags förmågor, men också genom samarbeten och upparbetade kontakter som vi på branschkansliet har.

Ändå behöver vi göra mer. Det finns en hel del områden, där synligheten för våra företag och våra frågor behöver stärkas.

Därför har styrelsen för STD-företagen nu initierat ett arbete för att stärka vår roll inom Almega och inom Svenskt Näringsliv. Det är inte så att vi idag har en svag ställning, men av olika historiska skäl har STD-företagen inte haft den plats vid bordet som styrelsen – och jag själv – tycker att vi förtjänar.

På vårt årsmöte den 15 maj kommer vi därför att lägga fram förslag på nya stadgar så att vi av egen kraft kan bli ett förbund inom Svenskt Näringsliv. Detta är i många avseenden en ren formalitet.

Konsekvenserna för medlemmarna är obefintliga, i de flesta avseenden kommer man att känna igen sig även efter den 15 maj.

Men att bli ett eget förbund ökar våra möjligheter att påverka inom Svenskt Näringsliv och inom vårt samarbete inom Almega. Det ger oss en ökad självständighet och minskar en del ”byråkrati”.

I samband med denna förbundsbildning bör vi passa på att även stärka vår berättelse och vår synlighet. VI bör sätta oss på fler kartor, höras hos fler, uppmärksammas i ännu fler sammanhang. Det blir ett bra tillfälle att ytterligare förklara det viktiga arbete som våra medlemmar gör för att skapa ett modernare, mer innovativt samhälle och näringsliv.

Jag hoppas därför att årsmötet blir ett tillfälle inte bara för att fatta viktiga beslut om årsberättelse, val av styrelse och avgifter till våra gemensamma uppgifter. Det blir därtill en viktig diskussion om våra stadgar och – kanske framför allt – ett tillfälle till att lägga fokus på hur vi ytterligare kan stärka vår position i näringsliv och samhällsdebatt.

Håll utkik på vår sajt, std.se, för mer information om vårt årsmöte. Men gör redan nu en anteckning om att komma den 15 maj på årsmötet i Stockholm. Du behövs.

*

I helgen är jag i Schweiz och åker skidor med tre tidigare studiekamrater. 30 år (ge och ta några år) efter att vi påbörjade våra studier på Linköpings Tekniska Högskola på linjen för Teknisk Fysik och Elektroteknik har vi nu byggt upp en tradition av skidåkning och umgänge. Det blir ett bra tillfälle att prata både om favoritlärare i Linköping, om pålitligheten hos schweiziska tåg och kanske några ord om hur vi löser världsproblemen.

Trevlig helg!