Företagarens förutsättningar

Att bli företagare handlar sällan om att maximera sin trygghet. Men de offentliga trygghetssystemen är ändå viktiga för företagandet och för företagare i Sverige. Det är bra att regeringen nu vill se vad som kan förbättras.

De svenska trygghetssystemen är omfattande, relativt generösa och viktiga för samhällets sammanhållning, brukar det sägas.

Men det finns grupper som hamnar lite mellan stolarna, grupper som systemet inte verkar vara designat för.

De som just dragit igång ett nytt företag och som fortfarande balanserar på gränsen mellan en egen anställning och ett mer stabilt företagsbygge hamnar också gärna i gränslandet för många trygghetssystem.

Frågor om sjukförsäkringens omfattning, föräldraförsäkringen, hur SGI beräknas och pensionslösningar är väldigt sällan i fokus när man bestämmer sig för att dra igång ett nytt företag.

Men att detta täcker även de som valt att dra igång ett nytt företag är mycket angeläget, både för den enskilde, när behovet uppstår, och för tilltron till systemet i stort.

Därför är det utmärkt att regeringen nu initierar en utredning och översyn av hur just företagare omhändertas och adresseras av trygghetssystemen.

STD-företagen hade möjlighet att ge synpunkter till utredaren, riksdagsledamoten Jenny Nilsson, då näringsminister Mikael Damberg och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll bjöd in till samtal om denna fråga.

Vår bransch består av många stora – och fortsatt växande företag – men präglas också av väldigt många mindre företag, både arkitekt- och ingenjörsföretag. Snarare är det lilla företaget norm bland arkitekt- och ingenjörsföretag, snarare än det stora. Många företag i vår bransch består av en, två eller kanske tre individer, som valt att dra igång en egen verksamhet, med specialistkunnande i bagaget eller bara en önskan om den ökade frihet och flexibilitet som ett eget företag kan ge.

För många blir det också allt vanligare att gå mellan företagande och att vara anställd, inte minst i vår bransch. Även om detta skapar en del utmaningar, är det en utveckling som ligger helt i tiden och som sannolikt lär öka i betydelse. Begreppet ”kombinatörer” används allt oftare för denna grupp.

För oss på STD-företagen är det mycket viktigt att uppmuntra entreprenörskapet och intresset av att driva företag. Och det finns mycket som kan bli bättre i hur det offentliga och politiken ser på företagandet i Sverige. Men desto bättre att denna utredning då adresserar just några av dessa frågor, som sannerligen inte brukar lyftas så ofta i debatten.

Exakt vilka åtgärder och insatser som behöver göras i trygghetssystemen behöver diskuteras vidare. På samrådet i veckan betonade min kollega Anders Persson och jag själv just värdet i att denna utredning kommit till stånd – det är en bra början. Vi betonade även att det i viss mån handlar om en informationsinsats, där många företagare inte känner till hur systemen kan bistå dem vid behov.

Men mer behöver sannolikt göras och vi på STD-företagen samverkar gärna i det fortsatta utredningsarbetet.

*

I helgen tar jag båten till Visby och ytterligare en Almedalsvecka. I år lägger vi fokus på förutsättningarna för de kunskapsintensiva företagen och i synnerhet forsknings- och innovationssystemen. Är du på plats i Visby så hoppas jag att vi ses.

Se vårt Almedalsprogram här

Trevlig helg!