Förväntningarna på Vinnova

jorik-kleen-588034-unsplash

Vinnova fick i veckan en ny generaldirektör. Det hoppas jag leder till mer nytänkande hos landets innovationsmyndighet.

Sverige är ett innovationsland: vi har haft och har fortsatt en lång rad företag och företagsledare som givit oss nya, innovativa företag, produkter, tjänster, idéer.

Förutsättningarna för detta måste hållas vid liv. Och staten har räckt upp handen och velat hjälpa till genom sin myndighet Vinnova.

Min tilltro till att Vinnova ska kunna ”ge oss innovation” eller att ”göra Sverige innovativt” är självfallet begränsad. Innovation börjar aldrig med ett myndighetsbeslut.

Men Vinnova kan självfallet vara en god kraft ändå och bidra till att stärka förutsättningarna för näringslivets utveckling.

För att det ska lyckas finns det några utgångspunkter.

Vinnova är en av flera forskningsfinansiärer – Formas, Tillväxtverket och Energimyndigheten är exempel på andra. För ett litet land som Sverige måste dessa aktörer dra åt samma håll. Lite för ofta blir det inte så. Det är olyckligt.

En annan utgångspunkt är att Vinnova samspelar väl med hela näringslivet, i synnerhet kanske de nya framväxande branscherna inom IT, kreativa och kunskapsintensiva näringar. Det måste vara självklart att Vinnova ligger nära och kan förstärka områden som bygger på nya affärsmodeller och en ny industrilogik. De företag jag representerar måste få en tydligare roll och kunna samspela bättre med Vinnova än idag.

Den nya generaldirektören, Darja Isaksson, har en bakgrund som borde passa väl i detta avseende. Hon förstår bättre än de flesta digitaliseringens möjligheter, hon är visionär och en mycket god kommunikatör. Jag har mycket gott hopp om att Darja Isaksson blir en strålande generaldirektör.

Men det kommer inte av sig självt. Vinnova är en myndighet som många drar i, som många har synpunkter på. För att bli en än mer relevant myndighet, som spelar en än större roll för innovationslandet Sverige, så kommer generaldirektören att behöva bidra aktivt och tydligt. Och det behövs förändring.

Jag ser fram emot att följa och gärna stötta Vinnovas arbete än mer framöver.

*

I helgen börjar uppladdningen för den studentmottagning som vi ordnar på tisdag, då vår mellandotter tar studenten. Det blir roligt att ta emot släkt och vänner, men arbetet med gräsklipparen, silverputsmedlet och strykjärnet ser jag mer som nödvändigt ont.

Trevlig helg!