Näringslivet – kan och vill ta ansvar

Arbetet med klimatfrågorna blir allt viktigare och måste inkludera allt fler. Näringslivet har en avgörande roll i det arbetet.

Jag är inte ensam om att oroa mig för klimatförändringarna. Allt fler svenskar och inte minst (nästan) alla världens experter på området inser allvaret, och inser också att insatserna för att vända trenden måste vara omfattande.
För mig är det uppenbart att vi alla måste bidra till det arbetet. Det inkluderar självfallet även näringslivet.
Många företag och branscher ligger redan i framkant. Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar utvecklar hållbara lösningar för både näringsliv och samhälle. Väldigt ofta är just hållbarhetsfrågorna i fokus.

Men även andra, mer traditionella branscher, är inte sällan offensiva. Betongbranschen har ambitiösa mål för sin klimatpåverkan. Många fordonstillverkare lägger om sitt fokus från smutsig bensin och diesel till eldrivna lösningar och biobränslen. För livsmedelsföretagen är klimathotet en ständigt närvarande fråga. Listan kan göra lång, där enskilda företag och branschorganisationer gör allt mer i klimat- och hållbarhetsfrågorna.

Detta engagemang, som alltså omfattar en stor del av näringslivet och engagerar både ägare, ledning och medarbetare, måste även synas i det påverkansarbete som vi som bransch- och arbetsgivarorganisation bedriver i vardagen. Näringslivet kan och vill vara en god och aktiv kraft i arbetet för att minska klimatpåverkan. Just så bör bilden målas av näringslivet.

Jag är medveten om att många har en hel del förutfattade meningar om näringslivets ärliga engagemang i dessa frågor. Jag skulle påstå att de som är skeptiska till om näringslivet menar allvar i klimat- och miljöfrågorna har i allt väsentligt fel. Lejonparten av det svenska näringslivet tar dessa frågor på extremt stort allvar.

Men eftersom det finns en viss skepticism kring företagens arbete i detta avseende behöver vi som bransch- och arbetsgivarorganisationer anstränga oss ännu mer, vara ännu tydligare och inte minst föregå med gott exempel varje gång.
Näringslivet är en betydelsefull och viktig kraft för att vi ska kunna lämna över planeten i ett vettigt skick till våra barn.

Det är en kraft som vi ska vara stolta över. Och som behöver synliggöras mer.

*
Missa inte vårt frukostsamtal på Facebook på onsdag morgon, då jag pratar med professor Stefan Holmlid från Linköpings Universitet. Han är professor i design, med lite extra intresse för tjänstedesign. Det tror jag kan bli mycket spännande. Läs mer här.

*
På bloggen har min kollega Anders Persson bidragit med flera läsvärda inlägg den senaste tiden. Han kommenterade bland annat partiernas klimatpolitik och gav en läsvärd rapport från ett av våra internationella forum, FIDIC. Jag har även själv bloggat lite i veckan om vårt arbetsmiljöarbete, i synnerhet den aktivitet, kallad Stand Down, som vi arrangerade tillsammans med Trafikverket och Sveriges Byggindustrier.

*
I helgen blir det en tur till Småland och Bodafors, för några dagar i skog och mark. Men om det blir tid så hoppas jag kunna ägna mig åt mina akvarellfärger, då jag hoppas få lite tid att skissa och måla. Det brukar bli en bra avkoppling från vardagens möteshysteri.

Trevlig helg.