Hoppa till innehåll

För företagen i vår sektor är kollektivavtalen minst lika viktiga som våra standardkontrakt. Och de påverkar varandra.

Ett företags lönsamhet styrs av skillnaden mellan intäkter och kostnader.

För oss som bransch- och arbetsgivarorganisation gör vi insatser på båda sidorna och målet är att underlätta för företagen att både kunna stärka intäktssidan på olika sätt och att säkerställa att kostnaderna är hanterbara.

För det mesta är detta frågor som företagen själva måste hantera och balansera: och de allra flesta företag i vår sektor är också mycket skickliga på detta.

Men några frågor ligger på Innovationsföretagen att hantera. Dit hör bland annat att förhandla goda branschkontrakt (bland annat ABK, som ofta används som standardkontrakt i olika upphandlingar) och att forma relevanta och moderna kollektivavtal tillsammans med våra fackliga motparter. Två kontrakt som ger lite ramar för både delar av intäktssidan och för delar av kostnadssidan.

Min bedömning är att vi kan vara stolta och glada över vad vi har idag. Båda dessa system, om de används klokt, ger bra förutsättningar för goda affärer och för goda villkor för medarbetarna.

Men en lärdom jag dragit under mina år på Almega och Innovationsföretagen är hur viktigt det är att dessa två världar – kalla det gärna ”arbetsgivarfrågorna” och ”branschfrågorna” om ni vill – hänger ihop.

Vi måste ha en röd tråd mellan hur vi ser på medarbetaren och hur vi ser på kunduppdraget. Den ena handen måste veta vad den andra handen gör.

Därför är det så viktigt att vi samlat både arbetsgivarfrågor och branschfrågor i en och samma förening.

Det är därför det har varit så viktigt att bilda ett eget förbund så att vi ännu tydligare kan lyfta fram synergierna mellan branschfrågor och arbetsgivarfrågor.

Ibland upplever jag att man vill göra skillnad på dessa världar: att det är olika saker, att det krävs olika kompetenser. Det finns såklart en liten poäng i detta.

Men för mig är det ännu viktigare att betona samhörigheten, det ömsesidiga samspelet och den gemensamma målbilden: lönsamma och växande företag.

Det är bara om vi kan stärka förutsättningarna för våra medlemmar att tjäna pengar och växa som hela vårt uppdrag är omhändertaget.

*

I helgen tänkte jag deklarera. Om allt går som det ska tar det mindre än en minut. Övrig tid ägnar jag mig åt att ladda batterierna för veckan som kommer.

Trevlig helg.

/magnus