Konsultansvarsförsäkringen: Vikten av att anmäla skadeståndskrav i tid – och vad är egentligen ett skadeståndskrav?

Om ni som konsultföretag – efter mottagande av ett krav på skadestånd från er beställare – anmäler en skada på er konsultansvarsförsäkring kan det vara enkelt att tänka att det enbart finns två tänkbara utgångar.

Antingen ansvarar ni inte för det beställaren gör gällande och får hjälp av oss att bestrida kravet, eller så finns ett ansvar och då utgår ersättning. Faktum är dock att den första frågan som försäkringsbolaget kontrollerar är den s.k. försäkringsfrågan, alltså ”kan kravet ö.h.t. hanteras inom ramen för konsultansvarsförsäkringen?”.

Anmäl i tid

Information till försäkringstagare vid konsultansvarsskada

Syftet med denna information är att klargöra vad ni som försäkringstagare bör göra när ett skadeärende ska anmälas till försäkringsbolaget.

Information till försäkringstagare vid konsultansvarsskada