Hoppa till innehåll

Vi vill se mer innovation och kreativitet: både i teknisk utveckling och i arbetsformer. Men även innovationen måste förhålla sig till vissa gränser. Exempelvis till lagens råmärken.

En fråga som vi arbetat med länge i branschen är fenomenet ”konsultmäklare”. Det är företag som bemannar projekt med bland annat ingenjörer eller arkitekter. Som många av er vet finns det idag ett flertal sådana aktörer på den svenska marknaden.

I vissa fall är uppdragen som dessa mäklare (eller mellanhänder) har både stora och komplexa. Många är långt ifrån normala ”bemanningsuppdrag”.

I veckan har vi åter tagit upp frågan, och denna gång vänt oss till Konkurrensverket för att få till en bedömning och kanske ett avgörande. Används dessa mäklare på rätt sätt enligt regelverket av upphandlande myndigheter?

Läs gärna vår debattartikel på detta tema här.

För oss handlar det om att säkerställa att ambitionerna i Lagen om offentlig upphandling (och även Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF) fortsatt tillämpas och efterlevs även i vår sektor.

Alternativet: att LOU och LUF inte kan användas för upphandling av komplexa tjänster, leder till en hel del konsekvenser som jag inte tror att lagstiftaren vill se.

Men, säger någon kanske: vill inte ni i branschen uppmuntra till innovation och nytänkande?

Jo, verkligen, är mitt svar.

Och tro mig: det finns massor mer att göra för att utmana befintliga arbetssätt och metoder. Redan i dag levererar våra medlemmar en mängd kreativa och innovativa lösningar till sina kunder.

Men självfallet kan även affärsmodeller och arbetsformer utvecklas. Ja, jag tror rent av att de måste utvecklas.

Men detta måste ske inom lagens råmärken. Inom dessa ramar kan massor ändras och utvecklas. Men lagen måste gälla för alla.

Land ska på lag byggas. Det gäller även för arkitekter och ingenjörer. Och deras kunder.

*

I helgen ska jag rösta, men även uppmärksamma Mors dag. Plus klippa gräsmattan hemma, som just nu växer så det knakar.

Trevlig helg.

/magnus