Hoppa till innehåll

Globaliseringen och internationaliseringen blir allt mer påtaglig för allt fler företag i vår sektor. Den påverkar även oss som jobbar på innovationsföretagen.

Just nu befinner jag mig i Dublin, på årsmötet med EFCA, den europeiska samarbetsorganisationen för rådgivande ingenjörer.

Under några år har vi haft en ganska intensiv dialog med våra europeiska kollegor om utvecklingen och hur vi bäst jobbar tillsammans. Vi har, från vår svenska horisont, velat öka farten i förändringsarbetet och att modernisera exempelvis arbetsformer och kommunikation. Tidvis har samtalen mellan oss på Innovationsföretagen och EFCA varit krävande och vi har inte alltid kunnat mötas.

Denna dialog har dock till slut givit resultat, och EFCA har tydligt utvecklat sitt arbete på flera områden. Det gläder mig personligen och jag vet att även Innovationsföretagens styrelse uppskattat utvecklingen.

Framöver kommer därför Innovationsföretagen att vara en aktiv och pådrivande aktör också i de frågor som rör EU:s ramverk, i att stärka EFCAs roll i det samtalet och att utveckla arbetsformerna inom organisationen.

Jag har stor respekt för att arbete i andra länder sker på helt andra sätt än i Sverige. Att vi måste ha förståelse för kulturer och historia som inte är vår egen.

Men jag är också övertygad om att utökat internationellt samarbete, ett friare flöde av både kunskap, människor och idéer kommer att leda till en mycket positiv utveckling för både våra medlemmar och för deras kunder.

Och jag är helt övertygad om att det svenska arbetssättet, kulturen och perspektivet på arkitekt- och ingenjörsarbete verkligen behöver höras också i det europeiska samarbetet.

Därför är internationalisering eller internationellt samarbete inget vi kan välja bort. Vi måste lyssna mer, lära mer, bidra mer och förbereda oss mer.

EFCA är ett av de forum som bör kunna vara en viktig kraft för att öka branschens internationalisering.

När vi nu blir mer aktiva i det arbetet är målet att driva förändring även här. Mycket har blivit bättre, men tro mig: det finns mycket kvar att göra.

*

I helgen ska jag passa på att utforska Dublin, där jag inte varit innan. Jag hoppas på lite sol och bra promenadväder.

Trevlig helg.

/magnus