Hoppa till innehåll

På årets stämma utökades konsulternas representation i BKK:s styrelse från en ordinarie och en suppleant till två ordinarie och två suppleanter.

Byggandets Kontraktskommitté, BKK, är det forum som tar fram och ger ut samhällsbyggnadssektorns standardavtal, bland annat ABK. Innovationsföretagen är en av huvudmännen i BKK, och nominerar också ledamöter till styrelsen.

Staffan Carenholm och Helena Dahlberg

De som representerar konsultsektorn under det kommande året är:

  • Staffan Carenholm, tidigare förbundsdirektör Sveriges Arkitekter, ordinarie
  • Helena Dahlberg, förbundsjurist, Innovationsföretagen, ordinarie
  • Lars Kjellgren, vd, Bengt Dahlgren Stockholm AB, suppleant
  • Henrik Rosenqvist, bolagsjurist, Sweco, suppleant

Innovationsföretagens kontaktperson för frågor och synpunkter som rör standardavtalen är Helena Dahlberg.

Läs mer om BKK på foreningenbkk.se