Hoppa till innehåll

Vi får en hel del frågor om vad begreppet force majeure innebär med anledning av coronakrisen. Det finns ingen uttrycklig lagreglering för detta. Vad som gäller avgörs istället i första hand av det aktuella avtalet.

Den som gör gällande force majeure ska påvisa att just coronapandemin är orsaken till att en aktuell avtalsförpliktelse inte kan fullgöras. Samt att hindret inte skäligen kunnat undvikas eller begränsas. Att man kommer i sämre ekonomisk ställning till följd av pandemin är alltså i regel inte tillräckligt för att slippa ifrån en avtalad förpliktelse på denna grund.

Om er avtalspart hävdar force majeure och ni inte delar denna uppfattning eller inte har fått tillräckligt med information för att kunna ta ställning till frågan är det viktigt att ta upp detta med er avtalspart och även invända skriftligen så fort som möjligt.

Force majeure förutsätter att problemen är oförutsedda. För avtal som ingås nu och framöver är situationen inte oförutsedd. Reglera därför uttryckligen i kommande avtal hur Covid-19 ska hanteras, särskilt vad gäller möjlighet för dig som konsult att vid behov kunna reglera tider och ersättning samt vilka avvägningar som gjorts till grund för en eventuell budget.

Almega har tagit fram mer utförlig information om force majeure för samtliga medlemsföretag som du hittar i arbetsgivarguiden bakom inlogg.

Information om vad man bör tänka på i avtal med standardavtalet ABK hittar du här.