Hoppa till innehåll

Vi har mycket att lära från övriga världen. Men minst lika mycket att ge tillbaka.

Vårt internationella forum för rådgivande ingenjörer, FIDIC, har haft årsmöte i veckan med deltagare från hela världen. Vi är med i FIDIC, och deltar på årsmöten av flera skäl. Dels handlar det om demokrati, delaktighet och en påverkansmöjlighet till den globala rörelsen av rådgivande ingenjörer. Sverige har varit med i FIDIC sedan mycket länge och vårt bidrag har alltid varit mycket uppskattat från kollegor i hela världen.

Ytterligare ett skäl till vårt deltagande handlar om att lära: vad andra gör, hur vår bransch utvecklas internationellt och trender som andra snappat upp. Några av spaningarna från årets konferens var att allt fler ser ett behov av ändrade affärsmodeller, och att försöka hitta sätt att ta betalt för det värde som vi skapar.

En annan spaning var att begreppet ”innovation” tog mycket stor plats i programmet. Allt fler inser att vi behöver tänka nytt, lösa problem på nya sätt och lyfta in vår förmåga till problemlösning och kreativitet. Och det handlar inte bara om nya arbetssätt och teknisk innovation: även vårt sätt att upphandla och göra affärer påverkas i grunden.

Ytterligare en spaning var betoningen på stadens – inte minst den stora stadens – utmaningar och möjligheter. Årets konferens hölls i Mexico City, en av världens största städer, om inte den största. Lärdomarna från denna jättestad, både kopplat till kriminalitet, miljöproblem men självklart också infrastruktur, var många och mycket intressanta.

Men det finns ett tredje skäl till att vi är med i internationella organisationer, utöver det demokratiska och det lärande. Jag tror nämligen att vi i allt snabbare takt går mot en internationaliserad bransch, där våra företag, vår kunskap och arbetssätt och våra medarbetare glider över gränser, ser möjligheter både nära och långt borta. Vi måste förstå bättre hur den internationaliseringen påverkar oss. Men kanske än viktigare: vilka möjligheter den ger för svenska ingenjörsföretag, stora som små.

Jag är övertygad om att våra medlemmar i Innovationsföretagen kommer att bli allt mer globala, allt mer internationella. Många är det redan, men fler kommer att ansluta. Våra medlemmars förmåga, med sitt kunnande och sina perspektiv på hållbarhet, inkludering och långsiktighet, tror jag kommer att vara efterfrågat av allt fler framöver.

Jag hoppas att FIDIC kommer att vara en av flera olika plattform för det arbetet framöver.

*

I helgen packar jag upp väskan efter en veckas hotellvistelse. Plus försöker komma i fas igen efter en rejäl tidsskillnad.

Trevlig helg.

/magnus