Hoppa till innehåll

Just nu ses Boverkets byggregler över. Det öppnar många möjligheter, men också en del oro.

Nyligen berättade Boverkets generaldirektör, Anders Sjelvgren, om det arbete med att se över Boverkets byggregler som inletts. Det ska ses som ett steg mot att tydliggöra den roll som staten har i byggandet, bland annat för att säkerställa att staten inte ska lägga sig i detaljer eller saker som branschens egna aktörer kan klara på egen hand. Det finns många dimensioner i en sådan förändring, och vi som branschorganisation kommer att vara mån om att resultatet blir så bra som möjligt. Några saker känns hoppfulla.

En första är att statens roll kan bli starkare och tydligare, men samtidigt mer fokuserat på det som verkligen är viktigt. Dessutom kan detta öppna upp för innovation och kreativitet, bland annat för våra medlemmar men även för hela samhällsbyggnadssektorn. Med rätt arbetsformer hoppas jag att möjligheterna för våra medlemmar att utnyttja sin kompetens och kreativitet kommer att öka.

Men det saknas inte orosmoment. Om mer fokus ska läggas på dagens forum för standardisering, bland annat SIS, finns en hel del att göra med både finansiering av arbetet för att bygga och köpa standarder. Dessutom behövs former för att rätt saker standardiseras. Det kommer att kräva mer dialog.

En annan oro är att nya standarder blir lika normbildande och likställs med krav som dagens allmänna råd från Boverket. Det diket vill vi inte hamna i. Ytterligare en aspekt är att vi fortsätter att reglera lika mycket (eller mer!) och inte öppnar för olika lösningar, med olika modeller i byggandet. Därtill finns oron att en snabb omställning till ett delvis nytt system kan bli svårt att hantera för mindre och medelstora företag.

Jag tror att Boverkets ambition är bra och jag känner mig trygg med att Boverkets generaldirektör vill ha en tät dialog med branschens aktörer. Men jag är lika övertygad om att vi behöver bevaka processen noga. Och, inte minst, att vi kommer att behöva tid för att ställa om och hitta nya arbetsformer framöver.
*
I helgen åker jag åter till Småland, denna gång för att hugga julgran i familjens skogsfastighet. Även om det nog inte kommer att huggas så mycket. Allt talar för att motorsågen åker fram. Och då blir det nog inte bara en gran som fälls.

Trevlig helg.

/Magnus