Hoppa till innehåll

Kultur äter strategi till frukost, har det sagts. Men hur mycket jobbar du med kulturen du har runt dig?

De omtalade DISC-profilerna har ju ifrågasatts och kritiserats på många håll. DISC är ju verktyget för att få ett underlag för diskussion om drivkrafter, inte minst på jobbet. De röda sägs exempelvis var resultatfokuserade, de gula mer inriktade på påverkan och är ganska utåtriktade.

Jag är ingen expert, men troligen är det svårt att sätta en färg på en organisation. Men som ett litet tankeexperiment kan man se om det finns drag och egenskaper även i ett företag eller kanske en bransch som liknar de i DISC-profilerna.

Jag har för länge sedan jobbat i medievärlden: en bransch som nog kan ses som gul: utåtriktad, söker gärna strålkastarljuset. Samhällsbyggnadsbranschen kanske av vissa skulle ses som grön eller blå, med sitt fokus på samarbete, kvalitet och noggrannhet. Men hur möts dessa världar?

I en tid med snabb teknikutveckling och där nya arbetsformer och affärsmodeller vill ta plats kan det lätt utmana de befintliga kulturerna. Jag tror exempelvis att digitaliseringen bidrar med både resultatfokus och ett ökat fokus på snabba resultat. Om det sker i en bransch som varit fokuserad på lojalitet och kvalitet är det givet att det kan gnissla lite. Det blir helt enkelt lite mer rött och gult i en värld som tidigare varit präglad av grönt och blått.

Det är inte lätt att byta kultur. Det har det aldrig varit. Men om inte kulturerna är rätt kommer också nya strategier och moderna teknikinvesteringar att få det betydligt svårare att få fäste och ge de önskvärda resultaten. Annorlunda formulerat: om vi vill bejaka moderna arbetssätt, om vi vill ha ett ökat tempo och våga gå utanför de traditionella ramarna, då kanske vi även måste fundera på om vi har rätt företagskultur för att stödja denna förflyttning.

*
I helgen ska det övningsköras med yngste sonen. Fyra av fem i familjen har numera körkort, blott en återstår. Det ska det rådas bot på!

Trevlig helg!

Magnus Höij
Förbundsdirektör, Innovationsföretagen