Hoppa till innehåll

Sveriges omställning från industrination till kunskapssamhälle pågår med oförminskad kraft. Den förändringen har inget med konjunktur att göra.

Sverige beskrivs inte sällan som ett litet och exportberoende land. Därtill ett land med rika naturtillgångar, inte minst skogen och malmen. Plus såklart vår starka industri, med en lång rad enormt framgångsrika industriföretag i flera sektorer. Detta bygger stolthet och respekt. Men framtiden måste målas med delvis andra färger.

Våra medlemmar utgår från något annat än förädling av råvaror. Tjänstesektorn, och i synnerhet de medlemmar som vi inom Innovationsföretagen företräder, utgår från behov och idéer. I många fall handlar det om långsiktig utveckling för samhället. Det handlar inte om att bygga eller tillverka så mycket som möjligt, snarare om att hitta rätt lösningar.

Företagen inom tjänstesektorn växer ofta underifrån, inte sällan som en del av ett större ekosystem, där industri, handel, offentliga aktörer och ibland även slutkonsumenter utgör aktörer som samverkar. Men det är tydligt att tjänsternas betydelse ökat snabbt i både näringsliv och samhälle. Detta kommer att kräva mer av oss framöver.

Vi som branschorganisation måste ta större plats. Almega, som företräder hela tjänstesektorn kommer att behöva jobba än mer för att tydliggöra och visualisera det bidrag som tjänstesektorn ger till samhället. Vi måste tillsammans med våra fackliga parter skapa ännu bättre förutsättningar för fortsatt tillväxt i just den innovativa tjänstesektorn, som gynnar både individer och företag. Men därtill behöver politiken förstå de nya drivkrafterna, den nya affärsmässiga logiken som ligger bakom denna utveckling. En stor del av det politiska ramverk som näringslivet verkar i är anpassat för den tillverkande industrin – inte för det nya kunskapssamhället. Här är kanske den största utmaningen – att ändra bilden av Sverige.

Omställningen vi är mitt uppe i är inte tillfällig. Den kommer inte att påverkas av konjunkturens upp- och nedgångar. Visst kan det finnas enskilda som vill vrida klockan tillbaka. Men tro mig: det var inte bättre förr. Inte heller i detta avseende.

*
I helgen ska jag och några goda vänner försöka klämma oss in på Liljevalchs Vårsalong. Det brukar alltid vara lite uppfriskande.

Trevlig helg!

Magnus Höij, förbundsdirektör