Hoppa till innehåll

Politiken behöver bry sig mer om vilket samhälle vi ska bygga. Mindre om hur själva jobbet ska gå till.

Vi människor mår bra av att göra saker. Jag tror personligen att väldigt få skulle trivas med att bara vara passiva. Därför gör vi hela tiden saker: vi utvecklar, vi bygger, vi tar oss för. Men lika viktigt är det att vi gör saker som leder till goda samhällen, till något bättre för oss som ska leva i den byggda miljön. Att göra är viktigt. Att leva är lika viktigt. De båda bygger på varandra.

Den politik och de visioner för vårt samhälle som också präglar samhällsdebatten handlar dock väldigt mycket om att göra, enligt min bedömning. Och relativt lite om att leva. Det ska byggas mer bostäder, sägs det exempelvis. Men det pratas betydligt mindre om vad och varför det ska byggas: vilket samhälle skapar det vi bygger? Vilken typ av städer och samhällen får vi om vi bara bygger?

Det pratas mycket om olägenheterna med el-scootrarna på våra gator, men ganska lite om framtidens behov av mobilitet och transporter. Trots att det är just där vi behöver tänka mer, forma bättre ramar. Jag tror samhällsdebatten behöver flytta fokus: från enskilda lösningar till en vision för människor.

Något tillspetsat kan man säga att kulturdebatten borde ta större plats och inte bli så apart från den politiska debatten. Kultursidorna borde komma innan politiksidorna, kanske?

Jag personligen ser entreprenörskap och företagande som helt fundamentala för vårt samhällsbygge. Vi behöver fler entreprenörer, fler företag och mer behöver göras. Och politiken behöver ännu mer bidra till att stärka företagsklimatet i Sverige.

Men politiken borde bry sig mer om hur samhället ska formas, mindre om hur jobbet ska göras. Om det är något som näringslivet är bra på så är det att göra. Politiken bör kanske lägga mer fokus på förutsättningarna att leva.

Att göra är viktigt. Att leva är lika viktigt. De båda bygger på varandra.

*

I helgen drar jag till Småland för lite röjningsarbete bland granar och tallar. I skogen finns det alltid massor att göra.

Trevlig helg!

Magnus Höij, förbundsdirektör