Hoppa till innehåll

Innovationsföretagens medlemsföretag känner redan av effekterna av coronapandemin. Främst i form av högre sjuk- och vabfrånvaro, men också i uppskjutna uppdrag och tappad orderingång. Det visar en färsk enkät från 16-17 mars. 

Hög frånvaro för sjukdom och vab

Den pågående coronapandemin påverkar helt klart branschen, även om det hittills huvudsakligen märks i produktionsledet. Hela 84% känner av effekterna från coronakrisen. Företagen har problem med produktionen och leveranser på grund av att medarbetare är sjuka (67 %) eller vabbar (57 %). Endast en procent av de svarande har behövt börja med varsel eller permitteringar. Däremot nämner många detta som troliga eller möjliga framtida scenarier.

Har ditt företag påverkats

Uppdragen redan påverkade

En femtedel uppger att de har tappat befintliga uppdrag, 57 % att de fått befintliga uppdrag uppskjutna och 44 % att de tappat i orderingång.

Tapp i befintliga uppdrag pga corona

Befintliga uppdrag uppskjutna pga corona

Tapp i orderingång

Effekterna är redan nu kännbara och kommer troligtvis ha en ännu större påverkan på företagen inom en snar framtid. Även om branschen stod relativt väl rustad innan coronakrisen, med goda ordervolymer och hyggliga lönsamhetsmarginaler i ryggen, så är man inte isolerad från omvärlden. Av de tillfrågade förväntar sig 88 % att effekterna på verksamheten kommer att öka.

Förväntad ökning av coronaeffekterna

I dagsläget är huvudproblemet är frånvarande personal men inom kort väntar försenade betalningar och betalningssvårigheter, inställda och uppskjutna uppdrag, uppskjutna investeringsbeslut och avvikande orderingång. Många beställare kommer givetvis kunna fortsätta uppdragen, inte minst de offentliga. Andra beställare kommer att få problem med sina uppdrag.

Den stora osäkerheten är förstås hur utdragen coronapandemin kommer att bli. En fråga som naturligtvis är svår att svara på idag. Det vi kan vara förvissade om är att merparten av effekterna ännu inte visat sig.

Om enkäten

Snabbenkäten skickades ut 16-17 mars till våra medlemsföretag med frågor om effekterna av coronakrisen. Enkäten gjordes som en komplettering till Investeringssignalen och skickades till 550 vdar varav 125 svarade. Vi avser att skicka ut fler snabbenkäter med samma frågor om krisen blir långvarig.

Snabbenkät om coronaeffekterna