Hoppa till innehåll

Lönekompassen – lönestatistik och trender

Lönekompassen är ett diskussionsunderlag som våra medlemsföretag med fördel kan använda som stöd i lönerevisionsarbetet.

Underlaget är tänkt att användas som stöd för lönesättande chefer och andra på företaget för att få en bättre förståelse av statistiken och en överblick av lönestrukturer i innovationssektorn över tid.

– Lönestatisk är värdefullt för att se hur lönerna har utvecklats över tid, och för att få en bra diskussion kring lönestrukturer, men lönebildningen styrs alltid av våra löneavtal, inte av lönestatistiken. säger Kajsa Eldin, förhandlingschef på Innovationsföretagen.

Enligt våra löneavtal ska lönebildningen bygga på verksamhetens ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar samt individens prestation och bidrag till verksamheten. Det är också viktigt att löneprocessen är väl förankrad på företaget, så att alla arbetar mot att utveckla företagets verksamhet.

Statistiken i sammanställningen kommer från Näringslivets Lönestatistik (NLS) där våra medlemsföretag kan gå in och söka mer detaljerad information utifrån de olika yrkeskoderna i Innovationssektorn.