Hoppa till innehåll

Näringslivet är extremt hårt pressat just nu. Men näringslivet kan samtidigt vara ett avgörande verktyg för att skapa framtidstro.

Jag har haft väldigt mycket kontakt med våra medlemmar de senaste dagarna och veckorna. Jag låter denna fredagsblogg bli ett litet fönster mot en sektor som både lider stort och som samtidigt blickar framåt.

De som har det tuffast bland våra branscher är olika utvecklings- och techbolag som riktar sig mot industrin, i synnerhet om man haft ett fokus på fordonsbranschen. Många projekt har stannat av, uppdrag har antingen skjutits på framtiden eller helt blåsts av. Många medlemmar vittnar om ett akut läge, som många aldrig trott varit möjligt. Stressen är påtaglig, oron för framtiden är högst reell.

Medlemmar som har privata beställare, men som exempelvis jobbar mer mot samhällsbyggnadssektorn, exempelvis bostadsbyggande, vittnar om ett någorlunda normalt läge. Vissa företag hade ett ganska jobbigt läge redan innan Corona-krisen slog till, och för dessa är läget såklart extra bekymmersamt.

Oron för utvecklingen finns i hela sektorn, men för de medlemmar som har ett fokus mot offentliga beställare, exempelvis Trafikverket, är marknadsläget ändå relativt normalt. Många projekt rullar på som innan, nya affärer tillkommer, om än i mindre omfattning än innan.

En sak och ett budskap är återkommande från alla våra medlemmar, stora som små: vi vill bidra till att maskineriet kommer igång igen. Just vår sektor, där mycket av jobbet kan skötas på distans, rent av hemifrån, kan faktiskt vara extra viktig just nu! Vi vet att behovet av utveckling och nya projekt kommer att behövas – mer än någonsin – i höst.

Våra medlemmar, oavsett vilken sektor de vänder sig till, kan redan nu bidra till att ett nödvändigt utvecklingsarbete hålls igång. Det kommer att underlätta för både industrin och för samhällsbyggnadssektorn att starta maskineriet och rent av få ett försprång.

Det är glädjande att många offentliga beställare, exempelvis Trafikverket, tar ett ledarskap i denna svåra tid och fortsätter sitt arbete. Detta behöver fler ta efter. Vi behöver en framtidstro i samhället. Näringslivet – och i synnerhet våra medlemmar – vill bidra till den!

*
Nästa torsdag välkomnar vi våra medlemsföretag till ett webinarium om coronakrisen, missa inte det. Se också vår samlingssida med coronarelaterad information på vår hemsida.

*
I helgen är fler inplanerade aktiviteter avblåsta. Tråkigt, men självklart. Istället ägnar vi tiden åt trädgården, matlagning och det sisyfos-arbete som kallas ”röja i arbetsrummet”.

Trevlig helg!

Och tvätta händerna.

Magnus Höij, förbundsdirektör