Hoppa till innehåll
Industrins parter har idag lämnat besked om att kollektivavtalsförhandlingarna om ”märket” ajourneras till oktober. Det normerande ”märket” från industrins förhandlingar som skulle ha satts den 31 mars sätts nu senast den 31 oktober. Hur den ekonomiska situationen ser ut till hösten kommer att vara vägledande för de fortsatta förhandlingarna. Beskedet idag innebär att industrins nuvarande villkor och löner i centrala avtal fortsätter att gälla i ytterligare sju månader. Eftersom det i det förlängda industriavtalet inte finns några lönehöjningar under 2020 ”fryses” lönerna till den 31 oktober.

Som en följd av detta kommer Innovationsföretagen nu att ta kontakt med sina fackliga parter för att så snart som möjligt teckna motsvarande avtal om sju månaders förlängning. Vi återkommer med mer detaljerad information under nästa vecka. Innovationsföretagens plan är att slutförhandling med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter ska kunna ske under november månad.

På bilden, Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: TT.