Hoppa till innehåll

Nytt kollektivavtal för praktikanter inom arkitekt­branschen

Nytt avtal öppnar dörrar för praktikanter i arkitektbranschen, förenklar anställningsprocessen och säkrar framtida kompetens.

Innovationsföretagen och Sveriges Arkitekter har tecknat ett nytt avtal för praktikanter med syfte att säkra branschens framtida kompetensförsörjning.

– Det nya avtalet innebär att det kommer bli lättare att anställa praktikanter i samband med arkitektutbildningen och därmed kan branschen säkra viktig framtida kompetens, säger Kajsa Eldin, förhandlingschef på Innovationsföretagen.

Det nya avtalet möjliggör för företagen att anställa praktikanter även när andra medarbetare har företrädesrätt till återanställning efter uppsägning på grund av arbetsbrist. Andra villkor än det som är reglerat följer av Innovationsavtalet och det finns ingen minimilön i parternas löneavtal.

Det nya avtalet möjliggör för företagen att anställa praktikanter även när andra medarbetare har företrädesrätt till återanställning efter uppsägning på grund av arbetsbrist. Andra villkor än det som är reglerat följer av Innovationsavtalet och det finns ingen minimilön i parternas löneavtal.

Tack vare den här förändringen kommer Innovationsföretagens medlemsföretag lättare kunna bidra till att utveckla arkitektbranschen så att den även fortsatt kan bidra till framtidens hållbara samhällsbyggnad.