Hoppa till innehåll

Vi kommer att presentera Innovationsföretagen nya kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor med Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Unionen. Avtalen gäller perioden 1 april 2023 till 31 mars 2025.

Löneavtalet med Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter är ett sifferlöst löneökningsavtal med löneökningar utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Löneavtalet med Unionen innebär löneökningar med 4,1 procent från den 1 april 2023 och 3,1 procent från den 1 april 2024, om inte lokala parter kommer överens om annat.