Hoppa till innehåll

Just nu ställs vårt samhälle och vårt näringsliv för en extrem påverkan. Utvecklingen sker fort och är dramatisk. Det finns en stor oro hos våra medlemmar och dess medarbetare för virussjukdomens konsekvenser och hur olika politiska beslut kommer påverka näringslivets utveckling.

Innovationsföretagen har, tillsammans med Almega och Svenskt Näringsliv, agerat kraftfullt för att se till att politiken bidrar till att effekterna på näringslivet minimeras. Många av dessa förslag har varit utmärkta, men mer kommer att behöva göras. Borttagandet av karensdagen, att staten tar sjuklöneansvaret under dag 1-14 och införandet av korttidsarbete är exempel på åtgärder som varit välkomna.

Därtill har Almega och Innovationsföretagen stöttat medlemmarna i de arbetsrättsliga frågor som blivit akuta. All kraft läggs nu på att säkerställa en god service till våra medlemmar, men situationen är självfallet helt extraordinär och trycket mycket stort. Almega har i nuläget dubbel bemanning mot normalt för arbetsgivarstöd.

Styrelsen i Innovationsföretagen följer och stöttar arbetet kontinuerligt och har regelbundna möten för att följa utvecklingen. Likaså har Almega och Svenskt Näringsliv veckovisa styrelsemöten och jobbar hårt för att ta fram förslag och komma med inspel till regeringen. Finansminister Magdalena Andersson deltog på senaste styrelsemötet för Svenskt Näringsliv. Hon välkomnar nya förslag som kan hjälpa Sverige att komma igenom den här krisen. Nästa steg som förbereds redan nu är att kickstarta svensk ekonomi med rätt insatser vid rätt tidpunkt när krisen klingar av. Positivt är att Sverige har den lägsta statsskulden sedan 40-talet och har musklerna att hantera en sådan här kris även om den kommer att drabba många invånare och företag hårt. Rapporter som kommer från Kina visar att ekonomin hämtar sig ganska snabbt även om det kommer att ta lång tid innan allt är som vanligt igen.

En viktig uppgift för det offentliga just nu är att bidra till fortsatta beställningar och investeringar. Detta har också framförts av Innovationsföretagen och många andra till både myndigheter och politiker.

Men trots det mycket allvarliga läget som näringslivet i stort har just nu så bör vi minnas att vår roll fortsatt är en helt central aktör i det moderna näringslivet. Vår sektor, med våra medarbetare, kommer att vara helt avgörande för att bygga ett klokt, hållbart och framtidssäkrat samhälle. Det var sant innan virusutbrottet, det kommer att vara sant även efter.

På kort sikt har vi också ett ansvar: att bidra till gemensamma lösningar, respektfulla samtal med kollegor, samarbetspartners och vår omvärld.
Innovationsföretagen finns till för dig som medlem och extra mycket nu, under dessa turbulenta tider. Vi gör vårt yttersta för att vara snabba och ge god service.

Hör av dig om du har några frågor eller synpunkter.

Tillsammans kommer vi att klara av detta.

Mikael Vatn
Ordförande
Innovationsföretagen