Hoppa till innehåll
Den 9 februari släpper Folkhälsomyndigheten restriktionerna om distansarbete. Men när Innovationsföretagen frågade sina medlemmar (arkitekt- och ingenjörsföretag) visade det sig att en stor andel inte planerade att gå tillbaka till kontoret i samma utsträckning som före pandemin. Tre av fyra medlemsföretag trodde att medarbetarna kommer att distansarbeta en till två dagar i veckan efter pandemin och en femtedel mer än två dagar i veckan.

Undersökningen som Innovationsföretagen genomförde i september visade att en majoritet kände sig väl förberedda inför en återstart. En femtedel av företagen sa sig inte vara tillräckligt förberedda på en återgång till kontoret.

Vissa företag erbjöd de anställda möjligheten att välja mellan att vara kontorsbaserade och jobba delvis eller helt på distans. Anledningen var att möjligheten till distansarbete efterfrågas av många och företagen vill fortsätta vara en modern och attraktiv arbetsgivare som erbjuder flexibilitet. Andra planerade för en succesiv återgång och designade om sina kontor för att möta nya behov på arbetsplatsen.

Alla resultat från enkäten hittar du här.