Hoppa till innehåll

De mörka molnen har inte lättat. Behovet av ytterligare insatser är kvar.

Vi är nu inne i den fjärde veckan med coronakrisen på hemmaplan. Vårt första extrainsatta styrelsemöte hade vi på morgonen, måndagen den 16 mars. Vi har haft sex halvtimmeslånga extra styrelsemöten bara under slutet av mars månad för att löpande stämma av och förankra läget under dessa turbulenta och ovissa dagar.

Mötena fortsätter i april. Det har inte saknats frågor att diskutera: många av våra medlemmar går nu igenom en otroligt krävande tid, där många företag kraftigt måste se över kostnader och för vissa är det inte säkert att de klarar de kommande månaderna. Andra har klarat sig bättre, även om distansarbete och nya, digitala mötesformer har skapat nya förutsättningar.

Men för alla i sektorn är oron stor. De mörka molnen påverkar alla. Våra krav till politiken och myndigheterna har hela tiden varit tydliga. Specialistkunnandet och långsiktiga utvecklingsfrågor får inte komma i kläm: våra medlemmar är en strategisk resurs för utveckling åt sina kunder, oavsett om de är privata eller offentliga.

Vår uppfattning är att politiken har lyssnat, förstått och gjort anpassningar till det bättre.

En tydlig framgång för vårt påverkansarbete är att konsulter inte behöver avsluta sina uppdrag för att kunna nyttja korttidspermitteringen på ett företag.

Ett annat exempel är att det nu är möjligt att kombinera korttidspermittering med kompetensutveckling. Vår röst har haft stor och positiv påverkan på de regelverk vi nu har. Men det finns frågor kvar att stärka och förbättra, där vi fortsatt driver på med full kraft: en möjlighet till permittering upp till 100 % för de företag som helt tappat sina uppdrag, ett höjd lönetak och sänkta arbetsgivaravgifter är några områden där vi behöver se snabba åtgärder från politiken. Därtill måste myndigheter som Tillväxtverket ha en snabb och effektiv hantering av alla de ansökningar som nu kommer från näringslivet.

På sikt behövs också skapas förutsättningar för att få fart på hjulen igen. Ökade satsningar på infrastruktur kan vara en väg att gå. Fler satsningar på kompetenshöjande åtgärder, korta och långa, kan vara ett annat. Plus självfallet fler satsningar på att stärka innovationsklimatet i Sverige.

Under den här tiden har Innovationsföretagen, tillsammans med kollegorna på Almega, helt bytt fokus. Bort från långsiktiga frågor till snabb, effektiv rådgivning till våra medlemmar. Bort från strategiskt varumärkesbyggande till dagliga samtal med Tillväxtverket och högt uppsatta politiska kontakter. Bort från avlägsna projekt till förmån för snabb dialog med våra råd och utskott.

På många sätt har detta stärkt oss: min uppfattning är att vi i denna svåra tid för våra medlemmar verkligen har visat värdet i både kollektivavtalssystemet, i vår rådgivning och i vårt lobbyingarbete. Det gör mig stolt när jag ser arbetet hos mina kollegor och vad de åstadkommer under högt tryck. Nu väntar några dagars återhämtning, med påskägg och kanske trädgårdsarbete.

Men på tisdag är det dags för vardagen igen. Alltför lite talar för att vi då ser en ljusning i mörkret. Uthållighet kommer att vara avgörande. För politiken, för näringslivet, för var och en av oss.

*
Den 7 maj klockan 12.30-13.30 hålls Innovationsföretagens årsmöte för medlemmar.

*
Tanken var att fira påsken på västkusten, med påskefyr på S:t Göransö och lite jobb i vår sjöbod. Nu blir det inte så för vår del. Istället firar vi påsk på hemmaplan i Stockholm och möter släkten via ett Zoom-fönster.

Trevlig påskhelg till er alla!

Magnus Höij, Förbundsdirektör