Hoppa till innehåll

Klimatarbetet måste fokusera på vår egen påverkan. Men minst lika mycket på våra möjligheter att tänka nytt för att ställa om.

Det är lätt att bli dyster när man läser om och tänker på klimatet. Vi behöver bort från invanda beteenden, bort från gammal teknik, bort från skadlig konsumtion. Och det behöver ske omgående.

Allvaret i situationen går inte att tänka bort. Men vi behöver kombinera behovet av minskade utsläpp med insatser som i grunden skapar något nytt och bygger bort det klimatskadliga.

Den negativa spiralen måste brytas och kombineras med en positiv spiral.

Det talas ibland om ”footprint” eller ”fotavtryck”, för att fånga den påverkan som en industri, ett samhälle eller en individ har. Vårt ”footprint” avseende klimatpåverkan måste minskas. Det är vi nog alla överens om.

Men det borde även talas om ”handprint” – de insatser som handlar om att skapa nya förutsättningar, där vi kan ändra klimatpåverkan, från skadligt till något positivt. Det handlar om att vår aktivitet kan bidra till utveckling, också för klimatfrågorna.

I den kunskapsintensiva tjänstesektorn är engagemanget i klimatfrågorna väldigt stort. Jag märker detta varje dag när jag möter våra medlemmar. Engagemanget finns hela vägen från de nyanställda medarbetarna till ledning och vd.

Och även om engagemanget också gäller den klimatpåverkan som vi som företag och organisationer har (resande, kontor, inköp och annat) så finns det också ett enormt intresse i att få nyttja vårt kunnande till att skapa ett bättre samhälle. Genom digitalisering, genom smart design, genom klok planering, genom modern teknik. Och lika ofta handlar det om att bygga om och renovera som att bygga nytt.

Vi behöver fortsätta att jobba med vårt ”footprint” – vi behöver resa smartare, investera klokare, återvinna mer.

Men vår potential att planera framtidens samhällen, produkter, infrastruktur och allt annat så att detta blir ett verktyg för ett bättre klimat, den potentialen är minst lika stor.

Den positiva spiralen måste vi upp i.

*

Läs gärna om vår satsning ”Innovation för Klimatet”  som är ett gemensamt initiativ för att realisera färdplanerna för ett fossilfritt Sverige. Det syftar till att lyfta den gedigna kompetens som innovationsföretagens medlemmar besitter och se till att den fullt ut kommer samhället till nytta. Läs mer här.

*

I helgen ska jag samla mina intryck från veckans två internationella möten: både med de nordiska arkitekterna på Island och med de europeiska rådgivande ingenjörerna i Paris.

Det är alltid värdefullt att både lyssna och få delge – vi har väldigt mycket gemensamt med både våra nordiska kollegor och våra europeiska. Det behöver vårdas och utvecklas.

Trevlig helg.

/magnus