Hoppa till innehåll

Nu kommer regeringens omställningsstöd till den hårt drabbade tjänstesektorn. Innovationsföretagen välkomnar insatsen men har identifierat vissa brister. Stödet berör bara fasta kostnader för mars och april och träder inte i kraft förrän första juli. Företag som är ojämnt drabbade riskerar att helt gå miste om stödet. Dessutom måste tidigare stödpaket förlängas om företagen ska överleva coronakrisen.

Idag presenterade regeringen och stödpartierna en ny krisåtgärd, ett omställningsstöd, för företag som tappat stor del av sin omsättning. Innovationsföretagen välkomnar regeringens förslag om omställningsstöd vid stora omsättningstapp. Innovationsföretagen har under lång tid påpekat att det krävs fler åtgärder för att rädda de företag som drabbats hårdast av coronakrisen och de näringsrestriktioner som det innebär när smittspridningen ska begränsas. Det är ingen tvekan om att tjänstesektorn har drabbats extra hårt. Något som inte minst framkommer i den rapport Almega släppte idag – Katastrofläge i tjänstesektorn.

Omställningsstöd – ett stöd för att ställa om verksamheter som haft stora omsättningstapp

Innovationsföretagen anser att förslaget om att införa ett omställningsstöd vid omsättningstapp är bra i grunden. Omställningsstödet är ett stöd för fasta kostnader vid omsättningstapp mellan 30-100 procent och gäller för månaderna mars och april. Stödets skall administreras av skattemyndigheten och beräknas kosta 39 miljarder kronor.

Det finns brister som behöver redas ut

De brister vi ser är att stödet endast berör fasta kostnader under mars och april. Dessutom finns en risk att stödet inte når företag med breda tjänsteutbud där delar av verksamheten tappat stor omsättning och andra klarar sig bättre. Det finns också en risk att pengarna inte når företagen i tid då stödet är på plats först första juli. Vi hoppas att detta ska kunna lösas och förväntar oss en dialog med regeringen kring detta.

En av de största utmaningarna i utformandet av stödåtgärder är att de behöver vara snabba och träffsäkra samt att de snabbt kan nå de verksamheter som behöver det mest. Det kan vara delar av ett företag, ett kompetens- eller affärsområde. Om medel kan nyttjas där de mest behövs så minskar de totala kostnaderna för åtgärden och kan vara kraftfullare för att få rätt effekt.

–          Vi ser fortsatt en utmaning med hur företagen ska klara hösten då vi redan nu kan bedöma att de negativa effekterna kommer finnas kvar långt in på hösten, säger Anders Persson, Näringspolitisk chef, Innovationsföretagen.

Vi måste orka hålla ut

När vi nu ser att krisen inte är snabbt övergående behöver regeringen också förlänga och förbättra träffsäkerheten i de åtgärder som redan genomförts. Detta handlar om att förlänga tiden för då staten tar sjuklöneansvaret till att gälla året ut och inte ta slut den 31 maj. Samt att systemet för korttidsarbete behöver fortsatt utvecklas och bli mer flexibelt, att lönetaket behöver höjas och att en nivå på 80%-100 procent ska gå att nyttja hela 2020.