Hoppa till innehåll

Miljöpartiet har idag presenterat sin vårbudgetmotion, med bland annat ett förslag på skatteavdrag för företags utbildningskostnader. Detta välkomnas av Innovationsföretagen tillsammans med Almega och TechSverige.

Miljöpartiet har idag presenterat sin vårbudgetmotion och i den finns ett förslag om att införa ett skatteavdrag för företagens utbildningskostnader. Syftet är att göra det enklare för företagen att kompetensutveckla sina medarbetare för att kunna genomföra klimatomställningen. Almega har sedan flera år tillbaka drivit frågan om införandet av ett kompetensavdrag och välkomnar därför Miljöpartiets förslag.

– Det måste bli förmånligare för företagen att investera i sina medarbetare. Med ett kompetensavdrag skulle det bli möjligt för företag att öka avdragsmöjligheten för inköp av personalutbildningar, vilket stärker möjligheterna att investera i medarbetares kompetensutveckling. Det är ett bra sätt för företagen att möta framtida kompetensbehov, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

– TechSverige välkomnar Miljöpartiets förslag om skatteavdrag för utbildningskostnader. Vi har länge påtalat behovet av ett kompetensavdrag. Rätt utformat, kan det bidra till att stärka techbolagens förutsättningar att investera i kompetenshöjande insatser, säger Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef Tech Sverige

– Behovet av kompetens för att klara omställningen mot ett ännu mer hållbart samhälle och konkurrenskraftigt näringsliv är enormt. Ett väl fungerande kompetensavdrag, som underlättar för företagen att investera i utbildning för sina medarbetare, stärker inte bara individens förmåga utan skulle också bidra till att stärka Sveriges och företagens konkurrenskraft, säger Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.