Hoppa till innehåll

Landets ingenjörer och arkitekter behöver kliva fram och ta ledarskap. Anders Tegnell visar att det går utmärkt.

Vid ett senare tillfälle kan vi diskutera hur väl den svenska modellen att hantera smittspridning och samhällets förmåga i stort fungerat. Men en sak är säker: det finns ett stort stöd för Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell. Han går just nu genom rutan, blir en trygghet och en fast punkt i ett för övrigt stormande hav.

Inga inrepade one-liners, långt ifrån alla ”personal shoppers” på NK, ingen slugger på Twitter. Däremot ett lugn, stor trovärdighet och inte minst en stor pedagogisk förmåga.

Det Anders Tegnell, med sin trovärdighet, erbjuder är kunskap, erfarenhet och goda råd. Och det slående i den svenska modellen är att politiken – och en stor del av allmänheten och näringslivet – litar på just dessa goda råd. Vi tackar och tar emot.

Jag är personligen glad för just detta: att vi litar på experterna, att politiken inte faller för trycket och vidtar ”kraftfulla åtgärder”, trots att de i många fall verkar vara ren symbolpolitik och ibland rent av med negativ påverkan.

Vår sektor, med rådgivande ingenjörer och arkitekter, har en liknande produkt som Tegnells: det vi erbjuder är kunskap, erfarenhet och goda råd. Visst finns det avgörande skillnader, men också många likheter.

Jag tror vi kan ta rygg på Tegnell. Allt talar för att samhället vill ha goda råd av kunniga experter. Allt talar för att även politiker och myndigheter behöver ha en rådgivning som bottnar i kunskap och erfarenhet. Utrymmet för populistiska förslag, åtgärder som mer bottnar i fördomar, förutfattade meningar och ibland en ideologisk agenda, har – åtminstone i Sverige – inte blivit den inslagna vägen.

Jag gläds åt att Anders Tegnell fått den trovärdigheten. Och jag är säker på att hans framgångar just nu visar vägen även för andra experter.

Där är vi. Närmare 40 000 medarbetare. Kunniga. Trovärdiga. Och bara ett fåtal med kläder från en personal shopper på NK.

*
I veckan hade Innovationsföretagen sitt årliga årsmöte, som självfallet hölls digitalt. En ny styrelse valdes, inklusive en ny ordförande: Charlotte Bergman från ELU Konsult. Det ska bli mycket roligt att fortsätta arbetet för landets arkitekt- och ingenjörsföretag med ett nytt ledarskap och en ny styrelse, under Charlottes ledning.

Plus: du som missade vårt nordiska seminarium, där vi gav en överblick över utvecklingen i våra grannländer kan se seminariet i efterhand och hitta presentationerna på vår hemsida.

*
Detta skrivs från stugan i Bodafors-trakten i Småland. För första gången på många veckor har jag lämnat Stockholm för att se till skog och mark. En välkommen variation i en helt ny vardagsrutin.

Trevlig helg!

/Magnus Höij, förbundsdirektör