Hoppa till innehåll

Pandemin har satt igång stora rörelser. Det som verkade ostoppbart för bara några månader sedan är idag långt ifrån självklart.

Ni har alla mött begreppet ”GUD”: Globalisering, Urbanisering, Digitalisering. Det var ett fyndigt sätt att summera några av de riktigt stora makro-trenderna som vi alla behövde förhålla oss till.

Nu är de stora trenderna inte lika självklara längre. GUD har rejäla utmaningar, i alla fall delvis.

Globaliseringen är såklart ordentligt stukad. Det finns hos vissa förhoppningar om att allt ska återgå till hur det var. Men de globala värdekedjorna har visat sig vara relativt svaga och EUs inre marknad har inte klarat testet. Delvis sorgligt, men samtidigt finns det flera viktiga lärdomar att dra.

Urbaniseringen kanske inte omedelbart har tappat fart, men våra nya resmönster och arbetsformer, med hemarbeten och Zoom-möten, har fått en hel del att ifrågasätta behovet av kontorslokaler. Istället är hemmakontoren högsta mode och det investeras stort i nya kontorsstolar och arbetslampor för hemmabruk. Staden är långt ifrån uträknad, men den starka urbaniseringstrenden kan behöva ses i nytt ljus efter pandemin.

Den trend som verkligen har fått fart och är starkare än någonsin är ju digitaliseringen. På alla tänkbara sätt har vi utnyttjat digital teknik, vår digitala infrastruktur har visat sig vara oumbärlig. Glädjen över att kunna mötas via Microsoft Teams, samverka i Slack eller hitta varandra och umgås på Facebook har varit större än någonsin. Pendeln kanske har slagit över, och vissa tycker det har blivit lite väl mycket digitalt, men att det är solklart att de senaste månaderna stärkt digitaliseringstrenden.

När vi summerar pandemin kanske vi är tillbaka där vi började, där både globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen står starka och stärker varandra.

Men just nu ställs en hel del av de stora trenderna på huvudet. Mycket talar rent av för att GUD inte kommer tillbaka.
*
I helgen blir det mors dags-fika med både min egen mamma och min svärmor på Zoom. Inte riktigt lika bra som att ses fysiskt, men gott nog i detta läge.

Trevlig helg!

Magnus Höij, Förbundsdirektör