Hoppa till innehåll

Den pågående coronakrisen har skapat ett växande behov av samhällsviktig infrastruktur. Under vanliga förhållanden är Better Shelters modulära huslösningar framför allt riktade till länder i behov av tillfälliga bostäder för människor på flykt, men de innovativa husen har nu visat sig göra nytta även för den svenska sjukvården.

Innovationsföretagens medlemsföretag Better Shelter är ett humanitärt innovationsprojekt, startat genom ett samarbete mellan IKEA Foundation och FN:s Flyktingorgan UNHCR, med syftet att förbättra livet för människor på flykt. Better Shelter har utvecklat mindre hus som enkelt kan sättas upp på några timmar, utan krav på verktyg eller elektricitet. De modulära husen är främst avsedda som tillfälliga men trygga bostäder i flyktingläger, för att komplettera tälten som många familjer bor i under flera år. Konceptet har varit så framgångsrikt att husen idag även används till klassrum, kliniker och annan samhällsfrämjande infrastruktur.

Sedan den globala spridningen av coronaviruset har förfrågningarna strömmat in till Better Shelter från samarbetspartners runt om i världen. I Sverige använder Röda Korset husen som informationstält utanför ett flertal sjukhus, för att förmedla viktig information om covid-19 på ett flertal olika språk.

Det är första gången husen används i Sverige, så det säger något om den ovanliga situation vi befinner oss i, säger Better Shelters kommunikationschef Märta Terne.

Utöver det svenska behovet används husen frekvent i andra länder med behov av skyndsamma smittskyddsåtgärder. Bland annat använder FN:s flyktingorgan, UNHCR, husen som karantänbyggnader för patienter med bekräftad eller misstänkt covid-19. Det hårt krigsdrabbade Syrien är ett exempel på ett område som behöver snabb hjälp. Här är Better Shelters husmoduler en livsviktig tillgång, då kriget raserat väsentlig infrastruktur och sjukvård.

Här hemma uppmanas vi att bibehålla god hygien och fysisk distansering. De råden är omöjliga att följa i många flyktingläger där man lever oerhört tätt och har begränsad tillgång till rent vatten. Vi hoppas att så många människor som möjligt överlever sjukdomen genom att sjukvården förstärks på de platser där husen används. Människorna som arbetar med att ta hand om gamla och sjuka här hemma och i resten av världen gör ett viktigt och modigt jobb. Vi är tacksamma för deras insatser och glada att kunna hjälpa till från vårt håll, säger Märta Terne.

Läs mer om Better Shelters insatser och uppdrag