Hoppa till innehåll

Pandemin har inneburit att begravningar med flera närvarande varit mycket begränsade. Nyréns arkitektkontor har nu ritat ett kapell som möjliggör för ett sista vackert och värdigt farväl tillsammans med närstående även i dessa tider. Med stöd från Vinnova ska idén utvecklas och realiseras, med ambitionen om att kunna byggas upp på flera platser runt om i världen, oberoende av klimat och religion.

Trots pågående pandemi fortsätter livets gång, med både glada och svåra stunder.  Men kyrkor och religiösa lokaler är inte anpassade för det ökade kravet på fysisk distansering, vilket innebär att begravningar och andra ceremonier inte går att genomföra som normalt. Sofia Kanje, arkitekt på Nyréns, såg därför ett behov av att förnya dagens kapell och skapa ett rum där smittspridning minimeras.

”I tider som dessa är det viktigt att man har ett värdigt rum att gå till och möta andra. Man ska inte behöva begränsas på det sättet vi har gjort nu och till exempel ha en virtuell begravning”, berättar Sofia Kanje, Arkitekt SAR/MSA på Nyréns.

Med stöd av Vinnova tar Nyréns nu fram det modulära kapellet ”Andrum”. För att minimera smittspridningen placeras kapellet utomhus med ett tydligt luftgenomdrag och sittbänkar positionerade med minst två meters avstånd. En lätt och moduleringsbar konstruktion med åtta trämoduler möjliggör anpassning av kapellet beroende på religion, land eller klimat.

Kapellet har tagits fram i samverkan med Carin Åblad Lundström, ritualforskare och kyrkoherde i Lagunda församling som ansvarat för att projektet är förankrad i historiska och religiösa traditioner. Kapellet är inte bara till för begravningar utan kan även användas som samlingsplats för flera tillfällen, som namngivningar och vigslar.

Just nu utvecklas modeller till en första prototyp av kapellet med planerad invigning den 2:a juli 2020. Förhoppningen är att därefter sprida det till flera platser runt om världen.

 I arbetsteamet bakom projektet Andrum ingår arkitekterna Sofia Kanje, Lowa Sundh och Veronica Feltre, visualiserare Molok Hyded, modellbyggare Ninna Kapadia och ljusdesigner Nicolas Philip, alla från Nyréns arkitektkontor, samt kyrkoherde Carin Åblad Lundström i Lagunda församling och konstruktör Athanasios Giannimaras från Kåver och Mellin byggkonstruktion.

Läs mer här.