Hoppa till innehåll

I takt med den globala spridningen av covid-19 är kunskap om sjukdomens utbredning helt avgörande. EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC, har gett Sweco i uppdrag att säkerställa medlemsländernas inrapportering av sjukdomsdata, bland annat för covid-19. Genom att koppla sjukdomsdata med en geografisk plats stärks uppföljning och analys av smittspridningen.

År 2018 lyckades Sweco som första svenska företag vinna ramavtal med ECDC inom området Data-management och GIS-analys. Det huvudsakliga syftet är att hjälpa ECDC, Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, att utrota epidemier genom hantering av geografisk sjukdomsdata. Konkret handlar uppdraget om att strukturera, automatisera och visualisera överföringen av inrapporterade sjukdomsdata till ECDC:s nya datasystem.

Vi jobbar nu dubbelt upp för ECDC med automatisering av alla dataflöden för all smitta, inklusive covid-19, berättar Jonas Bengtsson, dataanalytiker och expert på geografiska informationssystem på Sweco.

Swecos dataexperter samarbetar med specialister inom databaser, datavisualisering och geografiska informationssystem över hela Europa. Teamet består även av experter inom ett flertal sjukdomar för att ta fram en tydlig och hållbar struktur som är konsekvent genom hela organisationen. Resultatet av all sjukdomsdata visualiseras i flertalet webbkartor för respektive sjukdom.

Denna data är väldigt viktig för att kunna göra analyser och ta fram statistik för epidemiologer och andra experter inom området – både i nuläget och i framtiden, berättar Jonas Bengtsson.

Delar av ECDC:s dataflöden för spridningen av covid-19 som Sweco har varit med och tagit fram går att se redan nu på ECDC:s hemsida.