Hoppa till innehåll

Under våren har det utvecklats och florerat en rad antikroppstester för covid-19. En del mindre bra och en del av hög kvalitet. Sophia Hober, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, har tillsammans med sina kollegor på kort tid utvecklat ett mycket bra antikroppstest för coronavirus. När idén initierades fanns varken utrustning eller metoder på plats och forskarna har på nolltid ställt om och byggt upp testningskapaciteten från grunden, vilket visar på en snabbagerande teknik- och ingenjörsbransch.

 Redan i mars identifierade Sophia Hober möjligheten att KTH och SciLifeLab skulle kunna ta fram ett antikroppstest eftersom de historiskt har jobbat både med analys av antikroppar och produktion av proteiner. Genom att kunna ta reda på hur många som varit infekterade skulle det bli möjligt att få kontroll på pandemin.

Dagar efter att idén kom upp inom forskningsteamet på KTH gick Stockholms läns landsting in med en första miljon i projektet. Strax därefter bidrog även Familjen Erling-Perssons stiftelse och Wallenbergstiftelsen med pengar till ändamålet. Tack vare det ekonomiska stödet och att teamet på KTH snabbt kunde ställa om sattes projektet igång direkt. Därefter har labbet jobbat 100% med testet sedan i slutet av mars, och hittills har över 45 000 analyser genomförts.

”Det har varit mycket nytänkande och det är kanske det som vi forskare är bäst på. Vi använde oss av en metod som inte så många andra använder och vi har både utvecklat analysmetoden och produktionen av proteinerna”, berättar Sophia Hober, professor i molekylär bioteknik på Kungliga Tekniska Högskolan.

Om man jämför med andra coronatester runt om i världen är det tydligt att KTH:s coronatest gör mycket bra ifrån sig på alla testade parametrar. Men även om prestige är viktigt för många forskare menar Sophia Hober att det viktigaste just nu är att ha ett bra samarbete med sjukhus, myndigheter och andra samarbetspartners.

”Det har varit väldigt lätt att få folk engagerade och att få samarbetspartners, både på Karolinska Institutet och på andra ställen. Det tycker jag vi ska ha med oss i framtiden. Att försöka samarbeta på det här sättet”, berättar Sophia Hober, professor i molekylär bioteknik på Kungliga Tekniska Högskolan.

Läs mer om KTH.s arbete här.