Hoppa till innehåll

Coronapandemin har fått stora konsekvenser för resandet världen över, inte minst för den spårbundna trafiken. Men bortom dystra siffror föds nya innovativa lösningar för att kunna säkerställa en fortsatt välfungerande och tillgänglig tågtrafik – både under pandemin och på sikt. I en ny rapport har WSP Rail Advisory undersökt hur coronapandemin har påverkat spårbunden trafik globalt och vilka långsiktiga effekter det kan skapa för framtidens tåg och järnvägar.

I Sverige har kollektivtrafiken halverats i storstadsområdena under de senaste månaderna, medan andra länder har stängt ner spårtrafiken helt. För att förstå de långsiktiga effekterna av coronapandemin har WSP kartlagt hur olika länder har agerat för att motverka smittspridning inom spårbunden trafik.

– Om vi kan förstå och lära oss av olika länders hantering och vilka effekter det haft på antalet resande kan vi också förstå vilka åtgärder som haft störst effekt. Lärdomarna kan vi ta med framåt för att upprätthålla en hög tillgänglighet inom spårbunden trafik, berättar Johan Berup, projektledare på WSP Rail Advisory.

Resultaten visar bland annat att innovativa lösningar för minskad smittspridning i tågtrafiken har accelererat till följd av pandemin. På kort tid har tågtillverkare och operatörer runt om i världen tagit fram nya rutiner, metoder och material för att möta de nya utmaningar som viruset för med sig. I Hong Kong används bland annat robotar och UV-ljustvättar som desinficerar tågen från viruset, och i andra länder testas nya material där virus inte kan fastna lika lätt.

De förändrade resebeteendena, nya rutinerna och teknikerna är sannolikt här för att stanna. På sikt kommer det innebära nya krav på hur vi utformar tåg och järnvägar för att skapa en fortsatt öppen och tillgänglig tågtrafik.

Hela rapporten finns att läsa här.